Disputation i turismvetenskap med Kristin Godtman Kling

Tis 30 nov 2021 16:45

Den 14 januari presenterar Kristin Godtman Kling sin doktorsavhandling “Access to Nature through Tourism. A Study of Four Perspectives on Inclusive Nature-based Tourism”. Seminariet ges på engelska.

Disputation Kristin Godtman Kling

Naturupplevelser och deltagande i naturbaserade aktiviteter har i ökande grad erkänts som främjande för både den allmänna och den individuella hälsan, men möjligheterna att dra fördel av detta är ojämlikt fördelade i dagens samhälle. Faktorer såsom genus, inkomstnivå och utbildning, etnicitet och funktionsvariationer påverkar i vilken utsträckning individer tar naturen i anspråk och det finns bekymmer kring en ökande frånkoppling från naturen i urbaniserade samhällen.

Naturturism och friluftsliv har emellertid ansetts spela en viktig roll i återuppväckandet av människans relation till vår naturliga miljö, vilket manar till ett undersökande av tillgången till naturen genom naturturism.

Denna avhandling avser att studera tillgång till naturen från fyra perspektiv; infrastruktur, intressekonflikter, exkludering och samarbete, i avsikt att vidga synen på hur naturbaserad turism kan stödja jämlika möjligheter till naturturism och friluftsliv. 

För att delta vid disputationen den 14 januari, läs mer och anmäl dig här


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2021-12-15