Disputation i turismvetenskap med Kristin Godtman Kling

Tis 30 nov 16:45

Den 14 januari presenterar Kristin Godtman Kling sin doktorsavhandling “Access to Nature through Tourism. A Study of Four Perspectives on Inclusive Nature-based Tourism”. Seminariet ges på engelska.

Disputation Kristin Godtman Kling

Naturupplevelser och deltagande i naturbaserade aktiviteter har i ökande grad erkänts som främjande för både den allmänna och den individuella hälsan, men möjligheterna att dra fördel av detta är ojämlikt fördelade i dagens samhälle. Faktorer såsom genus, inkomstnivå och utbildning, etnicitet och funktionsvariationer påverkar i vilken utsträckning individer tar naturen i anspråk och det finns bekymmer kring en ökande frånkoppling från naturen i urbaniserade samhällen.

Naturturism och friluftsliv har emellertid ansetts spela en viktig roll i återuppväckandet av människans relation till vår naturliga miljö, vilket manar till ett undersökande av tillgången till naturen genom naturturism.

Denna avhandling avser att studera tillgång till naturen från fyra perspektiv; infrastruktur, intressekonflikter, exkludering och samarbete, i avsikt att vidga synen på hur naturbaserad turism kan stödja jämlika möjligheter till naturturism och friluftsliv. 

För att delta vid disputationen den 14 januari, läs mer och anmäl dig här