Peter Fredman ‑ ny ledamot i Kungl. Skogs‑ och Lantbruksakademien

Tis 16 nov 2021 11:09

Den 11 november valdes 27 nya ledamöter in i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, varav 7 i Allmänna avdelningen. Professor Peter Fredman är en av dem.

Peter Fredman

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, är en oberoende organisation som arbetar med aktuella frågor om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog och skogsprodukter, fiske och vattenbruk, miljö och naturresurser. Akademin bidrar med kunskapsspridning och dialog genom seminarier, konferenser och workshops. Den ger ut publikationer, förvaltar flera stipendier och delar ut priser.

KSLA skriver i sin motivering att ”Peter är Sveriges ledande forskare inom friluftsliv och naturturism och dessutom programchef för forskningsprogrammet Mistra Sport & Outdoors, som syftar till att skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet. Som disputerad skogsekonom är han väl förtrogen med flera av KSLA:s kärnområden, som användning av mark och vatten och turismens betydelse för den svenska landsbygden.”

— Det känns mycket hedrande att bli invald, säger Peter Fredman. KSLA är en viktig plattform för frågor kring förvaltning och utveckling av vår natur, och där blir friluftsliv och naturturism allt viktigare verksamheter.

Peter Fredman är professor i turismvetenskap på institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT) vid Mittuniversitetet. Han är verksam vid turismforskningsinstitutet ETOUR och programchef för Mistra Sport & Outdoors, ett forsknings- och samverkansprogram finansierat av Mistra.

Peter kommer motta sitt ledamotsbrev vid akademiens 210:e högtidssammankomst den 28 januari 2022.

Läs mer om Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien här


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2021-11-18