Tis 07 dec 2021 12:09

ETOUR forskarna Sandra Wall-Reinius och Kristin Godtman Kling har tittat närmare på frågor som rör tillgänglig och inkluderande naturturism i senaste rapporten från BFUF: Naturligtvis - tillgänglig och inkluderande naturturism.

Bilden är omslaget till rapporten om tillgängligt och inkluderande naturturism

BFUF-rapporten visar på att det finns en ökad vilja och ökat intresse att erbjuda tillgängliga turismprodukter, många naturturismföretag vill utveckla sina verksamheter till att bli mer tillgängliga. För flera företag som anpassat sin verksamhet har detta blivit en viktig del i affärsidén och också en framgångsfaktor.

Rapportförfattarna Sandra Wall-Reinius och Kristin Godtman Kling menar bland annat att de företag som verkligen har satsat på och informerat om sin verksamhet, eller etablerat samarbete med föreningar och medlemsorganisationer, upplever en stor efterfrågan. Här finns en outnyttjad potential för företag att stärka sin konkurrensförmåga.

Läs hela rapporten här

Läs mer om forskningsprojektet tillgängliga och inkluderande naturmiljöer här


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2021-12-07