Malin Zillinger publicerar nytt working paper om turism och digitalisering!

Tor 16 sep 2021 11:09

Ta del av Malin Zillingers tankar kring hennes arbete med working papret Tourism revisited - The influence of digitalisation on tourism concepts.

Metabild: Person tar en bild på ett Pariserhjul med mobilen och ser motivet både i mobilen och i verkligheten
Foto: Unsplash

Hej Malin! Vad handlar detta Working Paper (rapport där du delar med dig av dina tankar och idéer under pågående arbete) om, i korthet?

Det händer mycket just nu inom turism och digitalisering. Den snabba utvecklingen påverkar de enskilda aktörerna i besöksnäringen, men också besöksnäringen som helhet. Den påverkar också hur vi tänker oss turism. Turismforskningen ägnar sig åt digitaliseringen med stort intresse. Det finns mycket forskning inom området. Och tur är väl det, för det är svårt att hinna med allt i dessa snabba svängningar inom digitaliseringen.

Tänk bara på hur vi reser idag jämfört med för tio år sedan. Eller vilka möjligheter vi har att boka resor själva, att hålla kontakten mellan turistdestination och de därhemma, hur vi söker efter information eller hur vi själva sprider information genom sociala medier. Allt det här hänger ju ihop med digitaliseringen.

I detta working paper sätter jag den digitala utvecklingen i ett sammanhang för att på så sätt förstå enskilda aktörer, turister, organisationer – och till slut även turismsystemet som sådant. På ett sätt är working papret ganska så teoretisk, men här finns också många olika exempel från besöksnäringen. I working papret ingår också en studie som handlar om regionala turistorganisationer. Här blir det väldigt konkret. Jag försöker att sätta ord på vad det är som händer så att vi ska kunna hantera utvecklingen och de utmaningar som följer. Jag ställer också frågan var turism börjar, och var den slutar. Vem är turist när, var och hur?

 

Vad är syftet med detta working paper?

Syftet är att sätta ord på vad som händer. På så sätt har vi också möjlighet att verkligen förstå det som sker runtomkring oss. Och att förstå vår omvärld, det är viktigt både för turismaktörer och för forskare. Turism är ju också en viktig del av samhället – genom att beskriva, uppskatta och analysera det vi ser kan vi i slutändan också förstå oss själva! Vi alla är ju mer eller mindre turister. Jag vill med öppen blick beskriva vad som sker. Till min hjälp har jag både de analyser som andra forskare har gjort och mina egna studier.

Ett exempel från en diskussion som jag för i working papret är vår förändrade syn på vad en turistattraktion är för något. Det är de smarta telefonerna som har påverkat vår uppfattning. Smarta telefoner dök upp på marknaden år 2007, det har gått snabbt! Istället för att enbart googla på en attraktion, ex. ”Åreskutan” eller ”Stenstaden”, googlar vi idag gärna på sökorden ”attraktion nära mig”. Nu kan det alltså dyka upp saker i google-appen som tidigare faktiskt inte hade definierats som en turistattraktion. Det här kan leda till att vi reser för att se andra saker och i slutändan förändras vår syn på vad en turistattraktion ÄR. Det kan innebära att vi forskare behöver skriva om definitionen. Mer allmänt kan vi behöva utveckla nya modeller och teorier för att beskriva vad det är som sker. Att förstå världen utifrån ett analogt perspektiv – många teorier kommer ju från den analoga eran – är otillräckligt.

Så syftet med working papret är att beskriva och förstå digitalisering och turism. Jag tittar på turismen och hela turismsystemet. Jag tittar på det här tillsammans, holistiskt. Alla enskilda delar tillsammans, påverkar hela turismsystemet.

 

Malin Zillinger, forskare inom turismvetenskap.

 

Vad är de viktigaste resultaten enligt dig?

Många resultat är konceptuella, vi behöver ställa många nya frågor. Vi behöver i slutändan också ställa oss frågan om vad turism faktiskt är, vem som är turist, var och när en turistdestination börjar och slutar.

Ett resultat är att den nya informationshanteringen påverkar turistbeteendet före, under och efter resan. Om vi vet att turistinformationen EFTER resan har blivit så mycket viktigare (genom ex. sociala medier), så betyder det att vi behöver rikta vår uppmärksamhet på information som inkluderar tiden även efter resan. 

Eller: om vi kan sitta hemma och delta i en digital guidad tur i New York, Reykjavik eller Rom, pratar vi då fortfarande om turism? Eller är det något annat? Är turism bara turism om vi reser till en annan plats? Ja, skulle teorin säga. Men kanske behöver vi fundera på det en vända till.

Eller: Om globalisering och digitalisering möjliggör att vi flyttar och semestrar mer och på så sätt är utspridda över, ja, i princip hela världen: då förändrar ju det HUR vi reser och VARFÖR vi reser. Om vi blir fler och fler som reser för att träffa våra nära och kära (och som råkar bo i Sydney ett halvår, eller som bor kvar i Madrid där vi pluggade en termin), då är det ju något grundläggande som har förändrats. Förr sade litteraturen att vi reser till andra platser TILLSAMMANS med dem vi står nära: vänner och familj. Nu finns det fler och fler som reser till andra platser TILL dem vi står nära.

Vi måste se allt detta, vi måste förstå vad det betyder: för turismen själv och för samhället som turismen är inbäddad i.

 

Vad tror du working papret och dess resultat kan leda till?

I den bästa av världar leder min text till att vi blir fler som ser oss omkring och blir förvånade över det vi ser. Och att vi är förmögna att ställa nya frågor. Min förhoppning är också att jag lyckas visa hur viktig turismen är i hela vårt samhälle. Turismen angår ju många offentliga aktörer. Det är fler och fler som är varse om det, och det gläder mig. Om jag kan bidra till ett än mer ökat samarbete mellan aktörer, myndigheter och andra organisationer skulle det vara mycket tillfredsställande.

 

 

Läs rapporten här!

Läs mer om Malin Zillinger och hennes forskning här


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2021-09-16