Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research

Tis 28 sep 2021 13:27

Den 21-23 september genomfördes konferensen Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research, i år helt digital och med fokus på framtida möjligheter och utmaningar kopplade till branschen - denna gång i ljuset av covid -pandemin.

Island

Konferensen är den 29:e i sin ordning och genomfördes av the Nordic Society for Tourism and Hospitality Research (NORTHORS), som är en plattform för de nordiska länderna att mötas vid för att diskutera aktuella frågor inom turismforskningen.

Konferensen som i år skulle ha varit på Island, blev istället digital med  sessioner inom ämnen som hållbarhet, naturbaserad turism, evenemang, konsumentbeteende och Arktis.
— Konferensen visar verkligen bredden i den forskning som nordiska turistforskare bedriver och deras djupa engagemang för att skapa kunskap om turism i regionen, säger Solene Prince, forskare och verksam vid ETOUR.

Solene Prince var själv ordförande för sessionen Sustainable tourism in rural landscapes of the Anthropocene som adresserade några av de utmaningar som landsbygden nu möter kopplade till klimatförändringarna och avbefolkning bland annat.

— Konferensen är ett viktigt forum för erfarenhetsutbyte kring dessa och andra frågor. Och även om det finns ett visst fokus på den nordiska kontexten, är det också viktigt med influenser från andra delar av världen som både tillför och utmanar våra perspektiv när det gäller de utmaningar vi står inför.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2021-09-29