Regeringen gör stora satsningar på friluftsliv och svensk natur

Ons 15 sep 2021 09:33

I budgetpropositionen för 2022 som presenterades den 13 september föreslår regeringen omfattande satsningar som ska skydda värdefull natur, främja skogsnäringen, öka människors möjlighet att vistas i naturen och skapa naturnära jobb.

podd

Sverige har mer än 5 000 naturreservat, många viktiga för biologisk mångfald, friluftsliv och turism. Naturreservaten finns över hela landet och arbetet med att sköta naturreservaten skapar sysselsättning. Regeringen föreslår därför en treårig satsning på 100 miljoner kronor som ska bidra till lokal ekonomi på landsbygden.

— Satsningen är viktig i tider då fjäll och natur är mycket populära. Nu möter man den ökade efterfrågan samtidigt som man gynnar aktörer inom besöksnäringen och kan främja en hållbar utveckling, säger Robert Pettersson, verksamhetsledare på ETOUR Research Centre vid Mittuniversitetet.

Regeringen vill också stärka stödet till friluftsorganisationer med 50 miljoner kronor, en fördubbling jämfört med dagens stöd.

— Friluftsorganisationerna i Sverige samlar 1,6 miljoner medlemmar och med ökat anslag stärks möjligheterna att utveckla friluftslivet för grupper i samhället som inte är så vana att vistas i naturen. Kunskap om allemansrätten och hänsyn till olika intressen blir viktigt, säger Peter Fredman, professor i turismvetenskap och programchef för Mistra sport & Outdoors.

I kommande budgetproposition föreslås också ökade satsningar på en tydlig skogspolitik för biologisk mångfald, en växande cirkulär bioekonomi och stärkt arbete med fjäll- och vandringsleder.

Läs pressmeddelandet här


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2021-09-15