Labb-studie om naturturismupplevelser | miun.se

Labb‑studie om naturturismupplevelser

Fre 21 okt 2022 09:00

Experimentell design och ett unikt simuleringslabb är några av inslagen i en studie där forskare vid ETOUR ska hitta lösningar för att minska turismnäringens klimatavtryck.

RCR Lab

Projektet där studien ingår fokuserar på behov och utmaningar hos naturturismentreprenörer i glesbygd och har tilldelats 1,3 miljoner kronor från Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF).

– Vårt mål med projektet är att hjälpa mindre företag i turismnäringen genom att jobba tillsammans med dem och hitta innovativa lösningar för att minska deras klimatavtryck. På sikt vill vi bidra till att förändra konsumentens beteende, säger Lusine Margaryan, projektledare och forskare vid ETOUR på Mittuniversitetet. 

Forskarna kommer att använda sig av experimentell design, en forskningsmetod som i dagsläget är ovanlig inom turismvetenskap, och man väljer att bedriva sina undersökningar i risk- och krisforskningslabbet, RCR Lab, på Mittuniversitetet. Simuleringslaboratoriet erbjuder en rad olika möjligheter, exempelvis videosimulering, animation, ljud och vibrationer.

– Det här ger oss flera fördelar såsom hög validitet och stabilitet samt möjligheter att nå insikter som inte är möjliga genom andra forskningsmetoder. Genom att testa olika scenarier i labbet kan vi utvärdera kundens beteende och därmed anpassa förutsättningarna som leder till minskat klimatavtryck. Du behöver alltså inte vara företagare för att delta i studien, utan alla är välkomna att bidra, säger Lusine Margaryan.

Läs mer om projektet "Klimatsmarta lösningar genom samhällsvetenskapligt experiment"

Kontakta Lusine Margaryan för mer information


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-05-03