Mån 28 nov 2022 10:30

Tanken väcktes redan 2017. Tre års aktivt arbete, 148 inblandade forskare och 2000 sidor senare håller han nu i den två kilo tunga boken ”Handbook of e-Tourism” som ger en bred och fördjupad bild av informations- och kommunikationsteknologins påverkan på turism.

Matthias Fuchs with a new book in his hand - Handbook of e-Tourism

Vi har pratat med professor Matthias Fuchs om hans senaste vetenskapliga ”bebis”…

Vad skulle du säga att boken handlar om?

Boken visar hur stort och brett forskningsfältet kring e-Turism har blivit och hur många olika discipliner som ingår! Bland författarna finns turismvetare som mig, men också datavetare, nätverksingenjörer, marknadsförings- och informationssystemsexperter, forskare som tittar på konsumentbeteende osv.

Boken tar upp etablerade studieområden som IT som marknadsföringsverktyg inom turism, webbplatsdesign, destinationshanteringssystem och turistspårning (GPS och GIS). Nyare teman som rekommendationssystem, big data och data mining av resenärers beteende tas också upp. Såklart även hur artificiell intelligens (AI), virtuell verklighet (VR), förstärkt verklighet (AR) och robotik tillämpas för att förändra turismen nu och i framtiden.

Men mjukare sidor av IT behandlas också, såsom teknisk mindfulness, tillit, välbefinnande, kulturella och etiska frågor samt utbildning som är relaterat till e-Turism. Väldigt spännande tycker jag!

Vem ska läsa boken?

Den riktar sig framförallt till den akademiska sfären – studenter, forskare, professorer som vill veta vad 30 års forskning på området har gett. Men vill människor som jobbar inom turism- och besöksnäringen bilda sig en uppfattning om e-Turism och hålla sig ajour med trender så är detta en bra källa. Varje kapitel har en sammanfattning, så man kan se det lite som en encyklopedi över forskningsområdet. Boken tar upp tekniska, teoretiska, metodologiska och praktiska aspekter av e-Turism.

Du har själv, som ledande forskare inom e-Turism, skrivit tre kapitel i boken. Vad skulle du säga är ditt viktigaste bidrag?

Man kan inte prata om turism utan att prata om det växande fenomenet e-Turism. För att ”göra bra turism” måste ny teknik finnas. Men man måste ställa sig frågan om all teknik är bra och ger ökat affärsvärde för exempelvis turismföretagare? Jag har blivit mer och mer av en kritisk forskare och vi måste förstå att de flesta utmaningar turismen står inför, såväl som andra globala utmaningar, inte går att lösa med ny eller bättre informations- eller kommunikationsteknik. Vi behöver istället också titta på de etiska konsekvenserna. För att möta den så kallade ”produktivitetsparadoxen”, som kan uppstå när ny teknik introduceras, behövs anpassningsstrategier inklusive utveckling av företagens kapacitet, kultur och organisation. Först då kan vi uppfylla målen. Det har jag reflekterat kring i kapitel 47 ”Strategic Use of Information Technologies in Tourism: A Review and Critique”.

Läs mer om Matthias Fuchs 

Hitta till boken ”Handbook of e-Tourism”


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-11-28