Deltagande från ETOUR på seminariet "Idrott och klimatet"

Ons 23 feb. 2022 16:00

För att nå klimatmålen, vad måste vi som idrottsutövare tänka på? Hur kan föreningar jobba? Och hur kan internationella evenemang bli klimatpositiva? Det diskuterades under ett seminarium, arrangerat av KTH Climate Action Centre, mitt under brinnande OS.

OS-medaljörer tar emot blommor och blir firade av publik
Foto: Simon Connellan, Unsplash

Under OS-dagarna höll KTH Climate Action Centre ett seminarium om idrott och klimatet i Sweden Arena. KTH Climate Action Centre ville genom seminariet sprida information om hur idrotten påverkar klimatet, och vad som går att göra åt det för att nå klimatmålen.

Peter Fredman, forskare vid ETOUR och programchef för forsknings- och samverkansprogrammet Mistra Sport & Outdoors, deltog för att berätta om arbetet med att hitta ny kunskap och nya lösningar för en ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet. 

Klimatinitativ i idrottsvärlden

Medvetenheten kring idrottens påverkan på klimatet ökar inom idrottsvärlden, både lokalt och internationellt. Flera initiativ pågår från idrottsföreningar och större internationella sportevent. OS i Paris 2024 kommer att utföras som ett klimatpositivt event. Det innebär att eventet ska bidra till minskade snarare än ökade växthusgaser i atmosfären.

– Idrotten är jätteviktig för hälsa, välmående och hållbar utveckling. Men den måste, precis som alla andra samhällssektorer, dra sitt strå till stacken i klimatarbetet, säger Karin Larsdotter från KTH Climate Action Centre.

Under seminariet diskuterades hur detta kan gå till i praktiken och vad det innebär för såväl idrottare som publik. Seminariet avslutades med en programpunkt om hållbara evenemang. Där presenterade ETOUR-forskaren Robert Pettersson det senaste från en forskarhorisont följt av en diskussion där även representanter från Riksidrottsförbundet och Internationella Olympiska Kommittén deltog.

– Det blev en mycket givande diskussion där vi ser stora styrkor i att aktiva, arrangörer och forskare samverkar runt hållbarhetsfrågor. Vi konstaterade också att kunskapsläget är relativt bra, men att det kvarstår ett viktigt arbete kring hur och av vem kunskapen kan implementeras, säger Robert Pettersson.

 

Kolla på det inspelade seminariet Idrott och klimatet


Sidan uppdaterades 2022-03-25