Ny rapport om flygets roll för hållbar besöksnäring i Östersundsregionen

Tors 24 mars 2022 12:25

Flyget är ett omtvistat transportalternativ som präglas av klimatdiskussioner och flygskam. Men hur ser egentligen hållbarhetsarbetet ut inom flygbranschen och vilka blir konsekvenserna för regional utveckling om allt fler väljer bort flyget? Det har turismstudenten Joanna Gustafsson undersökt.

Omslagsbild på en rapport om flygets roll för en hållbar besöksnäring i Östersundsregionen - framsidan pryds av ett flygplan på en landningsbana

För att belysa flygets roll för hållbar besöksnäring har studenten Joanna Gustafsson i samarbete med Destination Östersund, och under handledning av forskare vid ETOUR, skrivit en rapport som samlar aktuell forskning och artiklar på området.

Populärversionen kommer användas som kunskapsunderlag i projektet Omställning för besöksnäringen i Östersund och marknadsföras bland annat gentemot Flygrådet, Handelskammaren och Swedavia.

Joanna Gustavsson, som går sista året på Turism och destinationsutvecklingsprogrammet, säger såhär om arbetet som genomfördes under kursen "Analys och kompetensutveckling":

Jag tycker det har varit en stor möjlighet att både få sätta sig in i ett tema ur ett akademiskt perspektiv och som kommer kunna användas av näringslivet. Personligen tror jag att den verksamhetsförlagda utbildningen på turismprogrammet är väldigt viktig för både studenterna och besöksnäringens olika verksamheter då man byter erfarenheter som minskar avståndet mellan akademisk och praktisk kunskap. Man får möjlighet att bygga ett värdefullt kontaktnät samtidigt som olika verkamhetsområden kan kopplas ihop med kurserna man läst på programmet. Får man dessutom möjligheten att kombinera arbetet man gör i en kurs med ett samarbete eller uppdrag från en aktör så skapar det en verklighetsförankring som ger nyttig erfarenhet, både under studierna på programmet och i det kommande arbetslivet. Jag hoppas att den kompetens som man får genom turismprogrammet ska göra nytta och bidra till en positiv och långsiktig utveckling av besöksnäringen. 

Läs rapporten "Flyget, de regionala flygförbindelserna och utvecklingen av en hållbar besöksnäring"

Läs om projektet Omställning för besöksnäringen i Östersund

Läs om Turism och destinationsutvecklingsprogrammet

 

 


Sidan uppdaterades 2022-03-24