Hej där, Anneli Kamb! ‑ ny doktorand på ETOUR

Tis 24 maj 2022 14:27

Anneli Kamb är doktorand på KTH och har nyligen knutits även till ETOUR-miljön. Hon rör sig i gränslandet mellan transport- och turismforskning och hon ser fram emot ett sammanhang med diskussion, inspiration och kunskapsutbyte kring turism och mobilitet.

Anneli Kamb

Hej där, Anneli Kamb! – Vem är du? 

Den här frågan kan såklart ha många olika svar, men ett sätt att svara på den är att jag är Jämtländsk livstilsinvandrare. Ursprungligen är jag från Stockholm och jag bodde många år i Göteborg där jag utbildade mig till civilingenjör i teknisk fysik. Men fjällen kallade, som man brukar säga, så för sex år sedan flyttade sambon och jag till Sveriges enda fjällnära universitetsstad; Östersund. Vi har inte ångrat oss det minsta.

Efter några år med att jobba på distans mot Chalmers och Göteborgs universitet är jag nu doktorand på KTH, avdelningen för Strategiska hållbarhetsstudier, med ett kontor och en bihandledare på Ekoteknik på Mittuniversitetet.

Du är ny doktorand på ETOUR, hur känns det?

Att jobba på distans kan ibland göra att man känner sig lite ensam, utan ett lokalt sammanhang som är kopplad till ens egna forskningsfrågor. Så det känns fantastiskt att få bli en del av ETOUR, där jag ser fram emot diskussion och inspiration kopplat till turism och mobilitet.

Vad handlar din forskning om?

Det korta svaret är hållbart långväga resande. Det lite längre svaret är att jag studerar befolkningens lite längre resor, över 300 km, ur ett klimatperspektiv. Dels är jag intresserad hur det ser ut idag, exempelvis vilka typer av resor som orsakar större eller mindre klimatpåverkan, dels är jag intresserad av hur vi kan tänkas minska utsläppen - både idag och i olika alternativa framtider.

Allt som oftast rör det sig om kvantitativa studier och eftersom flygresorna för ett land som Sverige står för den absolut största delen av utsläppen från det långväga resandet, är det oftast flygresandet jag studerar. Lite beroende på vem jag pratat med så kan man säga att jag rör mig i gränslandet mellan transport- och turismstudier.

Vad ser du för möjligheter i att vara knuten till ETOUR?

På kort sikt hoppas jag som sagt på att jag ska få ett lite mer forskningsnära sammanhang och att bli en del av ytterligare en akademisk miljö. På lite längre sikt hoppas jag att vi kan hitta överlapp mellan vår forskning och hitta samarbetsmöjligheter.

Jag jobbar primärt tillsammans med andra ingenjörer och transportforskare, men då vi ofta rör oss i tvärdisciplinära frågeställningar känner vi ibland att vi saknar ett mer ekonomiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv. Så förhoppningen är att min egen forskning kan stärkas genom utbytet genom ETOUR.


Sidan uppdaterades 2022-05-24