”Vinter‑OS 2030 har ett stort folkligt stöd i Jämtlands län”

Ons 15 nov 2023 11:44

I söndags meddelade regeringen Sveriges Olympiska Kommitté, Sveriges Paralympiska Kommitté och Sveriges Riksidrottsförbund att de ser positivt på en svensk OS-ansökan. Nu berättar forskare på ETOUR vid Mittuniversitetet att det även finns ett stort stöd för Vinter-OS bland jämtlänningarna.

Forskaren Martin Wallstam menar att ett Vinter-OS 2030 har potential att bidra till välbefinnande för invånarna i Jämtland.

Hallå där Martin Wallstam, forskare inom evenemang vid turismforskningscentret ETOUR. Hur ser du på att tre kommuner och nu också regeringen är positiva till att gå vidare med en ansökan till Vinter-OS 2030?

Roligt! SOK:s ordförande hänvisar till att det finns ett brett politiskt stöd för en OS-ansökan, och vår forskning visar att Vinter-OS som evenemang även har ett stort folkligt stöd i Jämtlands län.

Hur stort är stödet för Vinter-OS 2030 enligt din forskning?

Vi skickade ut en enkät i våras om det upplevda samhällsvärdet av olika evenemang i Jämtlands län, och utifrån den kan vi se att det finns ett starkt stöd hos länsinvånarna. I enkäten fick invånarna uppskatta hur mycket de skulle vara villiga att betala i form av en engångshöjning i skatt för att olika evenemang ska kunna arrangeras. Där hade Vinter-OS 2030 den högsta genomsnittliga betalningsviljan med 110kr per länsinvånare, vilket betyder att det upplevda samhällsvärdet var högst för Vinter-OS, jämfört med andra evenemang. Om man sen multiplicerar den siffran med antalet skattebetalande länsinvånare har man den totala regionala betalningsviljan i offentliga medel. Som räkneexempel skulle 50 000 skattebetalare innebära 5,5 miljoner kronor i regional betalningsvilja. 

Varför är det viktigt att veta att det finns stöd hos lokalbefolkningen?

Därför att det är människorna runt omkring som gör hela evenemanget. Utan dem går det inte att leverera ett kvalitets-OS så det är otroligt viktigt att ha deras stöd. 

Vad är det som gör att just Vinter-OS värderas högst?

Jag skulle säga att det finns två anledningar till det. Dels är Vinter-OS ett stort evenemang som invånarna förknippar med stolthet. Eftersom vi människor ofta identifierar oss med platsen vi bor på, känner vi också en stolthet över de evenemang som arrangeras där. En annan aspekt är att man ser en stor ekonomisk potential i att megaevenemang som Vinter-OS har en positiv effekt på platsvarumärket.

Du forskar bland annat om stora evenemangs sociala effekter. Vilka sociala effekter skulle ett Vinter-OS kunna ha i Östersund och Åre?

En stor del av vad som gör evenemang värdefulla är att de erbjuder ett avbrott från vardagen. De här avbrotten ger möjlighet för människor från olika samhällsgrupper att komma samman och dela en känsla samhörighet och ökat välbefinnande. Ett evenemang som Vinter-OS 2030 skulle innebära ett stort avbrott från vardagen och därför har det potential att bidra med stora doser av ökat välbefinnande i lokalsamhället. Det är dock viktigt att vara tydlig med att den här potentialen förutsätter att evenemanget håller hög kvalitet i genomförandet och inte skapar omfattande negativa sidoeffekter. Att man har ambitionen att Vinter-OS 2030 ska bli de mest hållbara spelen som arrangerats genom tiderna ser jag därför som väldigt positivt.

Kontaktperson

Martin Wallstam, E-post: martin.wallstam@miun.se, Telefon: 010-1427913


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-11-15