Guide för beräkning av effekter vid evenemang

Ons 08 feb. 2023 17:48

Nu släpper vi en guide för utvärdering av evenemang med aspekt på turismekonomi. Kunskap om evenemangseffekter är viktig för att beslutsfattare ska kunna utgå från samhällsnyttan för framtida evenemang.

Aktörer och beslutsfattare på statlig, regional, kommunal och destinationsnivå, behöver veta vad evenemangen man stöder betyder för samhället. Kunskap om evenemangseffekter är viktig för att bestämma hur man bör förhålla sig till nuvarande och framtida evenemang. Inte minst efterfrågas de ekonomiska effekter som evenemang förväntas bidra med, då dessa ofta ligger till grund för synen på stöd, finansiering och samhällsnytta.

Syftet med guiden är att ge en snabb och populärvetenskaplig introduktion till turismekonomiska utvärderingar av evenemang så att de som beställer, utför, eller läser utvärderingar, får en översikt över de viktigaste frågorna att ställa för att kunna säkerställa att utvärderingen i fråga är ändamålsenlig. Guiden har framställts av forskare på ETOUR vid Mittuniversitetet. 

Varsågod, här finns den nya guiden:

Guide till turismeknomiska utvärderingar av evenemang (pdf)


Sidan uppdaterades 2023-02-09