Stort intresse för höstens forskarkonferens

Tor 08 jun 2023 18:40

Nu strömmar anmälningarna in till höstens turismforskningskonferens som går av stapeln på campus Östersund 19-21 september. Totalt har det kommit in över 150 forskningsbidrag till kommittén som har hand om konferensens innehåll. Det övergripande temat är "Rethinking tourism for a sustainable future".

Resväska täckt i grönska för att symbolisera hållbar turism

Antalet turismforskare i Norden och Europa har ökat stadigt de senaste åren och en stor del av dem kommer att presentera sin forskning när ETOUR anordnar den årliga forskarkonferens som turnerar mellan de nordiska länderna.

Att intressent var stort märktes redan när anmälan öppnades för förslag till tematiska områden för konferensen. Totalt inkom ett trettiotal förslag som alla på något sätt kopplar till konferensens övergripande tema om hållbarhet och turism i en föränderlig tid. När sedan anmälan för forskningsbidrag öppnade, fortsatte det stora intresset.

– Totalt inkom omkring 150 bidrag från flera hundra forskare. Forskarna kommer från samtliga nordiska länder men också andra delar av världen, säger Tatiana Chekalina som är en av de som jobbar med anmälningarna.

Utöver de många presentationerna kommer besökarna att kunna ta del av ett par inbjudna huvudtalare och en panel där forskare och besöksnäring diskuterar och debatterar turismens nutid och framtid.

Till webbsidan för 31st Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-06-13