”Många tänker sig att naturen växer tillbaka”

Ons 07 feb. 2024 15:00

Många som deltar i evenemang i fjällmiljö uppfattar inte att de bidrar till skador och slitage på naturen. Därför är det viktigt att arrangörerna tar ansvar för att hjälpa deltagarna att agera mer hållbart. Det föreslår Axel Eriksson, forskare på ETOUR och Mistra Sport & Outdoors i en ny artikel.

Ett fotomontage med två bilder. Den första föreställer människor som springer i fjällmiljö vid en led som är lerig och upptrampad. Den andra bilder föreställer en man som tittar in i kameran.

I början av januari publicerades artikeln “Nature always recovers! A degrowth analysis of event participants’ perspective on environmental impacts” i tidskriften Journal of Outdoor Recreation and Tourism. I studien har Axel Eriksson, forskare på ETOUR och i forskningsprojektet Mistra Sport & Outdoors undersökt hur deltagare i Fjällmarathon och Fjällturen uppfattar slitaget som uppstår i naturen till följd av löpning och cykling under evenemangen.

– Jag ville förstå deltagarnas perspektiv och hur de såg på skadorna på naturen, säger Axel Eriksson.

De 50 deltagarna som intervjuades fick efter att de genomfört loppet titta på bilder av slitage och skador som uppstått längs med lederna. Det kom då fram att många av deltagarna inte hade uppfattat skadorna på naturen under själva evenemanget, eftersom de var så koncentrerade på att genomföra loppet.  

– Det var först när de fick se bilderna efter loppet som de förstod hur skadad vissa delar av banan hade blivit, förklarar Axel Eriksson.

Fyra personer som cyklar på en led i fjällmiljö  Spång över fjällandskap och runt omkring syns upptrampade leriga områden

Några av de bilder som deltagarna fick titta på under intervjuerna

Under intervjuerna kom det också fram att deltagarna gjorde skillnad på olika typer av skador i naturen. Skräp och utsläpp ansågs väldigt skadligt för naturen, medan skador orsakade av människokroppen, som till exempel trampskador inte ansågs göra skada.

– Många av deltagarna uttryckte att de tänker sig att naturen växer tillbaka efter att ha utsatts för slitage och påverkan, berättar Axel Eriksson. 

Arrangörernas roll viktig

För att evenemang i naturen ska kunna vara mer hållbara tror Axel att arrangörerna har en viktig uppgift i att informera deltagarna och ge dem förutsättningar att göra bra val.    

– Jag tror att det är viktigt att påminna deltagarna under loppets gång för att de ska ändra sitt beteende och arrangörerna skulle till exempel kunna sätta upp skyltar som visar var deltagarna kan springa för att minska på slitaget.

Även deltagarna i studien lyfte fram arrangörernas ansvar som viktigt. De visade också stort intresse för att följa de eventuella riktlinjer som sätts upp, och vilka åtgärder som kan vara framgångsrika är något som Axel vill fortsätta undersöka.

– Jag skulle vilja gå vidare och testa olika metoder för att se vad som fungerar bäst. Om en uppmanande skylt skulle kunna få folk att gå tio meter där det inte finns en spång till exempel, eller om det finns andra sätt som fungerar bättre. Då kan man föreslå konkreta åtgärder som arrangörerna kan använda sig av för att minska slitage och påverkan på naturen under evenemang i naturen, resonerar Axel. 

Läs artikeln: Nature always recovers! A degrowth analysis of event participants’ perspective on environmental impacts - ScienceDirect


Sidan uppdaterades 2024-02-08