Ny ETOUR‑studie: Övervakning av kulturturism i Sverige genom Google Maps

Mån 06 maj 2024 10:53

Med hjälp av big data från Google Maps har forskare vid ETOUR nyligen kartlagt Sveriges utbud av kulturturism. Utöver att övervaka utbudssidan analyserade studien också efterfrågesidan genom feedbackdata kopplade till kulturella destinationer och sevärdheter.

Googlemapsikon på en mobilskärm

– ETOUR har en lång tradition av att kartlägga naturbaserad turism och friluftsliv. Det här är ett exempel på hur vi stärker forskningen även inom kulturturism, säger Robert Pettersson, verksamhetsledare på ETOUR.

Studien, som utförts av en forskargrupp kring Matthias Fuchs, professor på ETOUR, utgör ett försök till en helt automatiserad metod för realtidsövervakning och analys av användargenererat innehåll inom kulturturism genom Google Maps-data. Övervakningen av utbudssidan visualiserar Google-platser som är märkta som kulturella och som visar den geografiska fördelningen och regionala mönster för kulturturismutbud över hela Sverige. 13.915 kulturella platstyper hämtades från Google Maps, och med hjälp av dessa data kan andelen och den geografiska fördelningen av kulturella platskategorier för Sverige och för kulturella platstyper i svenska regioner visas interaktivt.

     

Andel och geografisk fördelning av kulturplatskategorier i Sverige samt regional fördelning av kulturplatstyper exemplifierande för Västernorrland.

Även kvaliteten på resenärernas upplevelser utvärderades utifrån resenärernas feedback. De mest populära och högst rankade ämnesklustren kan visas för varje typ av kulturplats, och fördelningen av känslor visas genom platskategorier för varje region.

Ämneskluster rankade efter positiva känslor med platstyper.

Ett intressant resultat är att relativt små kulturella utbudselement som konst och kulturarv, utvärderas mer positivt ur ett besökarperspektiv än större utbudselement som naturarv och religiös turism.

Fördelning av känslor per region och kategori.

– Slutsatsen är att de flesta relevanta analysperspektiv för övervakning och analys av turism i realtid kan få stöd av den billiga datakälla som Google Maps utgör. Förhoppningen är att studien ska bidra till en bättre förståelse av dynamiken i kulturturism och därmed också till utvecklingen av effektiva strategier för hållbar och transformativ destinationsplanering och förvaltning, säger professor Matthias Fuchs. 

Professor Matthias Fuchs, professor på ETOUR. 

Forskningen utförs av professor Matthias Fuchs i samarbete med professor Wolfram Höpken, Institute for Digital Transformation, Ravensburg-Weingarten University och Tobias Eberle, Friedrichshafen, Tyskland.

Studien har nyligen accepterats som ett kapitel:

Fuchs, M., Eberle, T. & Höpken, W. (2024). Google Maps för realtidsövervakning av turism och UGC-analys: The case of Cultural Tourism, Sweden, i Stylos, N. & Zwiegelaar, J. (red.), Big Data Marketing and Management in Tourism and Hospitality, Edwar Elgar Publishing (i tryck).


Sidan uppdaterades 2024-05-06