Andra besökare lika viktiga som stora artistnamn på festivaler

Mån 20 aug. 2012 08:35

Sociala upplevelser har större betydelse vid evenemang och festivaler än vad man tidigare trott. Det menar forskare vid Turismforskningsinstitutet ETOUR vid Mittuniversitetet. Arrangörer behöver därför designa sin festival för både musikaliska och sociala upplevelser.

Sommartider är evenemangs- och festivaltider då kulturfestivaler och sportevenemang avlöser varandra. För att lyckas i hård konkurrens krävs nöjda besökare som känner att de upplevt något meningsfullt. Det är grunden till hur dessa väljer att prata om evenemanget och om de väljer att återvända.

Upplevelsen av andra människor under ett evenemang har en större betydelse för helhetsupplevelsen än vad forskare tidigare trott. Det visar Anders Nordvall, doktorand vid ETOUR, Mittuniversitetet, i sin forskning. Den sociala dimensionen är central för evenemangsbesökarens upplevelser, och genom att medvetet designa evenemangets alla delar för social interaktion, så skapas förutsättningar för mer nöjda besökare och mer framgångsrika evenemang.

– Som evenemangsarrangör har du stor möjlighet att påverka utfallet av besökarnas sociala upplevelser. En väl genomtänkt evenemangsdesign kan skapa platser som underlättar nya möten, ger möjlighet att umgås med vänner och minimera negativa upplevelser av till exempel trängsel, något som är viktigt för helhetsupplevelsen, säger Anders Nordvall.

Inom internationell evenemangsforskning och bland producenter och evenemangsarrangörer har begreppet evenemangsdesign blivit allt mer vanligt. Däremot har kunskapen om den sociala interaktionen på evenemang varit eftersatt både i forskning och bland praktiker. En musikfestival kan därmed behöva designa sin festival för både musikaliska och sociala upplevelser.

Sidan uppdaterades 2015-02-05