Friluftsliv i förändring – unik internationell konferens i Sverige

Mån 20 aug 2012 08:24

För första gången samlas forskare inom friluftsliv och naturturism från hela världen för en konferens i Sverige. Ett unikt tillfälle att ta del av den senaste svenska och internationella forskningen. The 6th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas (MMV 2012), arrangeras på Djurö utanför Stockholm, 21-24:e augusti.

Friluftsliv ligger svenskarna varmt om hjärtat och bidrar till livskvalitet för många. Forskning visar att i stort sett alla svenskar utövar någon friluftsaktivitet och friluftslivet omsätter ca 75 miljarder kr årligen enbart i Sverige. Utan möjlighet till friluftsliv påverkas det upplevda hälsotillståndet negativt. Kanske är det därför 4 av 10 svenskar väljer sitt boende med närheten till natur som en viktig faktor.

Riksdagen beslutade nyligen om en nationell friluftspolitik och just nu arbetar miljödepartementet på en skrivelse som kommer i höst. Under senare år har allemansrätten varit föremål för heta diskussioner och när nu forskare från hela världen kommer till Stockholm finns möjlighet att sätta in frågorna i ett internationellt perspektiv.

Konferensens tema är, Outdoor Recreation in Change - Current Knowledge and Future Challenges och på programmet finns närmare 180 föredrag från 30 olika länder. Bland de särskild inbjudna föreläsarna märks;

Klas Sandell, professor i Kulturgeografi och expert på svenska allemansrätten. Han kommer bland annat att tala om förändringar i det svenska friluftslivet.

Internationella perspektiv på friluftsliv presenteras av Professor Susan Moore (Australien) och Dr. Katrina Myrvang Brown, bl.a. med fokus på allemansrätten i Skottland.

Professor Tomas Heberlein (USA), talar om våra värderingar, attityder och hur vi beter oss ute i naturen. Han är aktuell med den nya boken Navigating Environmental Attitudes.

Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring leds av turismforskningsinstitutet Etour vid Mittuniversitetet som sedan 2007 arrangerat en årlig svensk konferens om friluftsliv och naturturism. Årets internationella konferens innehåller närmare 40 olika teman, vilket visar på forskningens bredd och internationella betydelse. Konferensen, som flyttar mellan olika värdnationer, har aldrig tidigare arrangerats i Sverige.

Var: Djurönäsets konferensanläggning, Stockholm
När:
21-24 augusti, 2012

För mer information
Friluftsliv i förändring är ett sexårigt nationellt forskningsprogram som omfattar 15 forskare vid sju svenska universitet och högskolor. Forskningen ska ta fram ny kunskap om friluftsliv och naturturism i Sverige och är finansierad av Naturvårdsverket. Läs mer på www.friluftsforskning.se.

 

 

Sidan uppdaterades 2015-01-08