Britta Andres får Alf de Ruvo-stipendium

Ons 31 jan 2018 10:24

Britta Andres har tilldelats Alf de Ruvo-stipendiet på 250 000 kronor för sitt arbete om pappersbaserade, miljövänliga superkondensatorer vid Mittuniversitetets forskningscentrum FSCN.

FSCN laboratories

Pappersbaserade, miljövänliga superkondensatorer sänker materialkostnader med 90 procent jämfört med dagens teknik. Genom att använda de material, produktionstekniker och konceptförbättringar som föreslås i hennes doktorsavhandling är det möjligt att sänka kostnaderna vid produktion av superkondensatorer med mer än 90 procent jämfört med kommersiella superkondensatorer. Forskningen är intressant för bland annat bilbranschen nu när efterfrågan på elbilar ökar. Idag är elbilar dyra och de stora batterierna är tunga investeringskostnader.

Studierna vid forskningscentrum FSCN vid Mittuniversitetet visar att pappersbaserade superkondensatorer är ett mycket lovande alternativ på energimarknaden. Det pågår en omställning från fossila energikällor till förnybara i vårt samhälle, men då krävs bland annat miljövänliga och kostnadseffektiva batterier och superkondensatorer. Dagens batterier och superkondensatorer innehåller ofta dyra, sällsynta eller giftiga material.

Våra pappersbaserade superkondensatorer möter samhällskraven om miljövänliga lagringsenheter för elektrisk energi och de har dessutom hög effekttäthet. Om våra produkter kan vidareutvecklas och produceras i större skala har de stor potential att stödja övergången till miljömässigt hållbara superkondensatorer och annan grön energiteknik, säger Britta Andres.

För att nå de höga miljökraven används endast papper, grafit och saltvatten. Papper används som separator mellan elektroder likväl som substrat vid elektrodbestrykning. Grafit används som aktivt elektrodmaterial och saltvatten fungerar som elektrolyt.

Vi har dessutom hittat en unik metod och använder mikro- och nanocellulosa från träfibrer som bindemedel. Cellulosa ökar dispersionsstabiliteten och förbättrar den mekaniska stabiliteten och de elektriska egenskaperna i elektroderna. Mikrofibrillerad cellulosa ger de bästa egenskaperna för superkondensatorerna, säger Britta Andres.

Britta har en multidisciplinär bakgrund i materialvetenskap, kemi och fysik. År 2010 tilldelades hon en Bachelor of Science examen i bio-och nanoteknologi från South Westphalia University of Applied Sciences i Iserlohn i Tyskland. 2010 påbörjade Britta en projektbaserad masterutbildning med inriktning massa- och pappersteknologi vid Mittuniversitetet i Sundsvall och avslutade sina studier med en Master of Science examen i kemiteknik. Efteråt påbörjade hon sin forskarutbildning i teknisk fysik vid Mittuniversitetet och tog ut sin teknologie licentiatexamen 2014. I september 2017 försvarade hon sin doktorsavhandling med titeln "Low-Cost, Environmentally Friendly Electric-Double Layer Capacitors" och tog ut sin teknologie doktorsexamen i teknisk fysik från Mittuniversitetet i Sundsvall.

Framställning av användbara material från skogen har länge spelat en huvudroll i svensk ekonomi. Med hotet från ett förändrat klimat, krävs det nya biobaserade material som kan frigöra oss från beroendet av fossila råvaror. Här har Sverige en unik möjlighet att ligga i framkant och låta trädets beståndsdelar vara byggstenar i processer för tillverkning av de mest avancerade materialen i framtiden. 

Officiell motivering:
Dr. Britta Andres tilldelas Alf de Ruvo-stipendiet för sina studier om pappersbaserade miljövänliga superkondensatorer. Dessa energilagringsenheter är ett kostnadseffektiv och hållbart alternativ till dagens dyra och giftiga superkondensatorer och batterier. Britta har utvecklat unika metoder och kompositmaterial med mikro- och nanocellulosa för att öka prestandan och sänka kostnaderna för superkondensatorer.

Stipendiet delas ut idag vid en ceremoni i Stockholm i anslutning till Ekmandagarna i regi av SPCI, Svenska Pappers- och Cellulosaingenjörsföreningen.

 


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2018-01-31