Magnus Norgren och Renyun Zhang leder session på stor internationell konferens

Tis 20 okt 2020 08:46

Professor Magnus Norgren och docent Renyun Zhang kommer att leda en session under konferensen the 7th International Polysaccharide Conference of the European Polysaccharide Network of Excellence tillsammans med forskare från Sungkyunkwan University i Seoul, Sydkorea.

Renyun och Magnus porträtt
Renyun Zhang and Magnus Norgren, FSCN research centre.

Konferensen, som arrangeras vartannat år, kommer att äga rum i oktober 2021 i Nantes, Frankrike, och organiseras av ett antal franska forskningsinstitutioner tillsammans med divisionen för cellulosa och förnyelsebara material vid American Chemical Society samt Cellulose Society of Japan. Programmet består av flera parallella sessioner och är utformat så att forskare från akademi och näringsliv kan presentera och diskutera sina senaste resultat.

Det känns väldigt hedrande att vi från Mittuniversitetet tillsammans med våra forskarkollegor från Sydkorea har blivit utvalda att leda sessionen som handlar om cellulosamaterial för nya applikationer inom energi och elektronik. Den här konferensen brukar samla runt 400 forskare och industri som är verksamma inom området, säger Magnus Norgren.

Forskare inom Materialfysik och Elektronikkonstruktion vid Mittuniversitetet har under flera år jobbat med hållbara sätt att skörda och lagra energi och genom att kombinera deras kunskaper med forskning inom cellulosamaterial har man nu hittat helt nya tillämpningar som har uppmärksammats internationellt.

"Vi har publicerat en artikel om ett ”världsrekord” för cellulosa som generator av statisk elektricitet, där energieffekten per kvadratmeter är minst dubbelt så hög som för en konventionell solcell", berättar Magnus Norgren, professor i kemiteknik vid forskningscentrum FSCN, Mittuniversitetet. 

En cellulosabaserad triboelektrisk generator utnyttjar kontaktfriktion för att skapa elektricitet och den kan vara ett miljösmart sätt att driva sensorer med hjälp av vibrationer som sedan kan kommunicera med datorer utan att behöva anslutning till vare sig batterier eller det fasta elnätet.

"De skulle också kunna användas för att ladda din mobiltelefon med hjälp av tryckstötarna från dina steg när du är ute och går, eller om de installeras i golv kan de lysa upp en mörk korridor som du går genom", säger Renyun Zhang docent i materialfysik vid forskningscentrum FSCN.

Det finns också helt andra användningsområden som öppnar sig tack vare den statiska elektriciteten som cellulosan kan alstra. Ett exempel är att använda triboelektrisk cellulosa som effektiv partikelfångare i filter.

"Vi har nyligen fått ett forskningsprojekt beviljat av Vinnova som handlar om nya typer av andningsskydd för covid-19 bekämpning. I det projektet arbetar vi med att ta fram cellulosabaserade triboelektriska filter som blir lättare och bekvämare att andas igenom än dagens andningsskydd eftersom filtermaskorna kan göras större då den statiska elektriciteten håller fast viruspartiklarna", avslutar Christina Dahlström, universitetslektor i kemiteknik vid forskningscentrum FSCN.

Läs mer om konferensen

För mer information

Kontakta Magnus Norgren, professor i kemiteknik, FSCN forskningscentrum Mittuniversitetet, 073-074 60 90, magnus.norgren@miun.se


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2020-10-20