Alan utvecklar teknik som renar dricksvatten för boende i Hassela

Tor 25 jun 2020 13:27

Alan Saleh läser femte året på utbildningen till Civilingenjör i teknisk kemi vid Mittuniversitetet. Under våren har Alan gjort sitt examensarbete inom vattenreningsteknik i samarbete med MittSverige Vatten och Avfall.

Alan Saleh

Alans examensarbete handlar om att utveckla en metod för att minska halterna av mangan och järn i dricksvattnet i Hassela. Vid Hasselas vattenverk vill MittSverige Vatten halvera både järn- och manganhalten i råvattnet innan det når infiltrationsanläggningen. Genom att utveckla reningsmetoden kommer man kunna förlänga infiltrationsanläggningens livslängd och samtidigt minska driftkostnaderna för vattenverket. 

Jag jobbar med ett projekt som bidrar till rening av dricksvatten i Hassela, säger Alan Saleh,  jag tycker det är jättekul att mitt examensarbete kan bidra till en förbättring för människor.

Under år 4 och 5 på utbildningen till civilingenjör i teknisk kemi läser man sin master och då sker fördjupning inom teknisk yt- och kolloidkemi vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Utbildningen sker i nära samarbete med företag och forskare vid Mittuniversitetet. Alan valde att göra sitt examensarbete i samarbete med MittSverige Vatten och Avfall.

"Medarbetarna vid MittSverige Vatten har supportat mitt examensarbete på ett jättebra sätt, säger Alan. Jag har fått mycket hjälp med att bygga upp modellen och metoden för reningen och lärt mig jättemycket nytt längs vägen. Jag hoppas att mitt arbete kan bidra till att företaget får en bättre förbehandling av sitt vatten och att de har nytta av tekniken."

Grundvatten pumpas upp och passerar genom en teknisk förfiltrering som Alan utvecklat för att minska halterna av mangan och järn i vattnet. Målet är att ta bort hälften av halterna i vattnet. Vattnet filtreras genom en filtersand där mangan och järn avskils från vattnet, bland annat med hjälp av bakterier. Därefter strömmar vattnet vidare till en infiltrationsanläggning och sedan pumpas det till vattenverket och ut till konsumenterna.

Mangan är lite svårare att avskilja än järn, eftersom det behöver en mognadsprocess. Men redan efter sex-sju veckor kunde Alan identifiera en förändring i halterna av mangan i dricksvattnet.

Alan var en av de första studenterna som kom med när Mittuniversitetet startade utbildningen Civilingenjör i teknisk kemi hösten 2015. Nu är de en tight grupp som avslutar sina studier och kan gå vidare ut i arbetslivet med sina examensbevis i bagaget. Alan, som kommer från Sundsvall, ser ljust på framtiden.

"Jag hoppas att mina studier ger mig bra förutsättningar att hitta jobb som passar mig. Jag vill gärna jobba med vattenteknik i någon form framöver, säger Alan. Det vore en bra start för framtiden. Under sommaren kommer jag att färdigställa mitt examensarbete och några rester som återstår. Sedan blir det fullt fokus på att söka jobb."

Alan har haft gott stöd från programansvariga vid Mittuniversitetet under hela studietiden.

Birgitta Engberg och Ida Svanedal har varit ett perfekt team för stöd och handledning under studietiden, tycker Alan. De har stöttat och supportat på ett jättebra sätt. Vi har också haft en gemensam studiegrupp för oss som läser år 4 och 5 där vi kämpat tillsammans och stöttat varandra.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-07-13