Gunnar Sundblads Young Researcher's award

Ons 14 apr 2021 08:12

Dr Jessica Timmerfors avhandling om flis har nu vunnit priset Young Researcher´s Award. Det är första gången priset delas ut. Stipendium på 400 000 kommer hon använda i sin forskning om sågverksflis. Jessica arbetar vid More Research i Örnsköldsvik.

jessica Timmerfors

Per Engstrand och Per Gradin, båda vid Mittuniversitetet har länge arbetat med att öppna upp ett forskningsområde inom flisningsteknik för att bland annat studera tex huggvinklarnas inverkan på olika egenskaper hos den färdiga flisen. 

Deras senaste satsning ledde till att MoRe Research har anställt Jessica Timmerfors som nu gör en postdoc. inom området sågverksflis. En av aktiviteterna i projektet är att konstruera en pilotutrustning för reducering av stocktvärsnitt där inverkan av skärvinklar, varvtal och matningshastigheter på flisens egenskaper skall studeras. 

”Vår forskning om optimering av flishuggning utgående från massaved har hittills visat att man kan sänka elenergiförbrukningen vid tillverkning av TMP och CTMP med närmare 200 kWh/t och att man kan förbättra impregneringshastigheten väsentligt. Det är viktigt att studera om motsvarande optimering av flisegenskaperna kan göras i den reducerprocess som används av moderna sågverk.”  säger Per Engstrand, professor vid Mittuniversitetet, forskningscentrum FSCN. 

Jessica blev färdig doktor vid Umeå Universitet i slutet av augusti 2020 och ser fram emot att arbeta nära forskare vid Mittuniversitetet. 

”Med tanke på att 30 – 40% av den flis som används inom svensk pappers – och massaindustri utgörs av sågverksflis så inses att forskning inom detta område är av stor vikt”, säger Per Gradin, tidigare professor vid Mittuniversitetet, forskningscentrum FSCN. 

”Jag blev både glad och chockad när jag först gick vidare i urvalsprocessen men var ändå så säker på att jag inte vunnit så när jag fick samtalet hade jag stålsatt mig för ett negativt besked. Jag hörde knappt när de sa att jag vunnit” berättar Jessica om sin reaktion över priset ” Jag är så tacksam för att flisning, som är en industriell process, äntligen får synas lite, då den utgör ett viktigt forskningsområde”. 

Young Researcher´s Award är ett nytt pris instiftat av Gunnar Sundblads forskningsfond som kommer att delas ut under skogsnäringsveckan. Priset går till en forskare som forskat i max fem år efter erlagd doktorsexamen i forskningsprojekt med tydlig koppling till pappers- och massaindustrin och dess produkter och processer.

Läs mer i Skogsindustriernas pressmeddelande. 

 


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-04-14