Amanda Stolpe är ny doktorand i kemi

Amanda Stolpe är ny doktorand i kemi

Fre 27 aug 14:20

Jag har nu börjat min doktorandtjänst i analytisk kemi med Dan Bylund och Madelen Olofsson som mina handledare.

Amanda Stolpe
Amanda Stolpe, doktorand i kemi.

Mitt forskningsprojekt kommer mestadels bestå av metallanalyser med ICP-MS (Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry). Exakt vilka prover som ska mätas är inte helt bestämt än, men kommer att vara del av BioRem Fiber-projektet som arbetar med att sanera de omtalade fiberbankarna längs kusten.

Innan flytten till Sundsvall i somras gick jag klart masterprogrammet i kemi vid Uppsala universitet. Min kandidatexamen innehöll grunderna inom de flesta stora grenarna inom kemi, med störst fokus på analytisk kemi, materialkemi och fysikalisk kemi. Mitt masterprogram var inriktat mot materialkemi och oorganisk kemi. Jag hade turen att få göra både mitt kandidatprojekt och masterprojekt i Bulkgruppen på avdelningen för Oorganisk kemi vid Uppsala universitet. I och med detta fick jag mycket tid tillsammans med doktorander och postdocs på Ångströmlaboratoriet, vilket gav mig en känsla för vad det innebär att doktorera och jag blev säker på att jag vill fortsätta att jobba med forskning.

Titeln på mitt kandidatarbete är The Influence of Synthesis Conditions on the Formation of the Prussian Blue Analogue Cu[Fe(CN)6]2/3 · nH2O, där jag undersökte effekten av några syntesparametrar på bl.a. vakanser, interstitiellt vatten och strukturparametrar. I mitt masterprojekt, Multicomponent n = 2 Ruddlesden-Popper Perovskites, syntetiserade jag en liten serie med helt nya metalloxidmaterial som jag undersökte med en rad olika analysmetoder för att få en uppfattning om dess struktur och egenskaper.

Jag ser fram emot att vara med i fiberbanksprojektet och att lära mig mer om både analysmetoder och den kemi som är knuten till fiberbankarna. Det känns fint att få vara en bidragande del i ett så viktigt projekt som detta och jag ser verkligen fram emot möjligheten att gå in i ett forskningsprojekt som är större och längre än bara en enterminskurs.

Vi hälsar Amanda välkommen och hoppas att hon kommer att trivas att jobba med oss!