Hur klarar sig växter utanför sin hemmiljö?

Tis 27 aug 2019 15:01

Just nu pågår ett experiment för att undersöka hur växter klarar sig i klimat som skiljer sig från deras ursprungsmiljö. Testerna genomförs på backtrav som ofta kallas botanikernas motsvarighet till bananfluga eftersom den är den mest undersökta av alla växter.

Svane Holm framför odlingarna

Svante Holm som är biolog på Mittuniversitetet genomför studien i samarbete med Gregor Mendels Institut i Wien.
- Vi har planterat backtrav från olika populationer i både Sverige och Centraleuropa här på Campus, berättar Svante. Syftet är att se om de svenska genotyperna klarar sig bättre i hemklimatet än de som importerats hit.

Experimentet följer backtravens normala cykel. Den växer till sig under hösten och lever kvar under snön på vintern för att sedan blomma igen så snart snön smält på vårkanten.
- Vår hypotes är att de inhemska plantorna ska tåla kylan och växa bättre än de som kommer från sydligare breddgrader, säger Svante.

Plantorna sätts utomhus redan från start för att få dygnsrytmen med natt och dag, sedan flyttas de till Höga kusten för vidare analyser av växtens RNA. Experimentet ska upprepas i 3 år.

 

För mer information

Svante Holm
svante.holm@miun.se
010-142 85 37


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2019-08-27