Vetenskapsrådet beviljar medel för cellulosaforskning vid Mittuniversitetet

Tors 10 nov. 2022 17:21

Magnus Norgren, Professor i kemiteknik vid Mittuniversitetets forskningscenter FSCN får 3,8 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för en studie om cellulosa som triboelektriskt material.

Magnus Norgren

Forskningsbidraget skapar förutsättningar för att arbetet med att förstå de underliggande mekanismerna till den alstrade statiska elektriciteten ska ske i snabbare takt, och för de triboelektriska egenskaperna hos cellulosan ska kunna förbättras ytterligare.

- Idag finns det internationellt sett inga vetenskapliga arbeten som belyser cellulosan ur detta perspektiv, säger Magnus Norgren. Det gör att arbetet på Mittuniversitetet kommer att placera sig i den yttersta forskningsfronten inom området. Vi förväntar oss komma fram med många intressanta och viktiga resultat som behövs för att kunna använda cellulosa som energialstrande material i kommersiella applikationer.

Cellulosa är en förnybar råvara som finns i nästan allt som växer på land och i haven. Skog är den viktigaste råvaran för cellulosa i Sverige, men för dessa tillämpningar skulle cellulosan likväl kunna komma från många återvunna material, restprodukter i jordbruket eller från havsväxter och alger. De förhållandevis okända egenskaperna hos cellulosan som kommer att undersökas i projektet kan ge cellulosa helt nya användningsområden. Redan nu har forskargruppen visat på labbet att ström genererat från cellulosa kan tända lampor. Förhoppningen är att så småningom kunna skapa triboelektriska applikationer med cellulosa som skördar elenergi och driver sensorer och annan småelektronik.Sidan uppdaterades 2023-03-21