Majeds forskning integrerar bioraffinaderier i sulfitmassabruk

Mån 17 juni 2024 13:36

Majed Aljaber, med examen från universitet i Syrien och Ungern, har siktet inställt på forskning inom kemiteknik. Som doktorand vid Mittuniversitetet och Aalto-universitetet i Finland är hans fokus nu att omvandla biprodukter från trämassaprocessen till biokemikalier, biomaterial och biobränsle.

En man i blå skjorta tittar in i kameran och ler.

Kan du berätta lite kort om din bakgrund?

Jag kommer från Syrien och avslutade min kandidatexamen 2015 i kemiteknik, med fokus på petroleum och gas, vid ett universitet i Homs. Trots konflikten och oroligheterna lyckades jag ta examen.

Efter examen ville jag stärka mina kunskaper inom mitt område och sökte internationella stipendier. Jag blev antagen till ett stipendium i Ungern, vid Budapest University of Technology and Economics, och tog min magisterexamen där 2019. Det var en mycket värdefull erfarenhet att göra min master i en internationell miljö, vilket också väckte mitt forskningsintresse.

Min masteruppsats handlade om att framställa biologiskt nedbrytbar plast för att öka hållbarheten. Jag ville stärka mina kunskaper och letade efter sätt att fortsätta mina forskarstudier. Jag var också orolig för att återvända till Syrien på grund av situationen där.

Varför valde du att doktorera vid Mittuniversitetet?

Jag kom till Sverige 2019 för att söka asyl. Jag fick jobb i Sverige men ville hålla kontakten med min specialisering. Så jag fortsatte att skicka ansökningar till företag och universitet, sedan såg jag en annons från Mittuniversitetet om en doktorand i kemiteknik som jag sökte. Jag fick komma på intervju och fick jobbet. Innehållet i forskningen gjorde mig väldigt glad eftersom det stämmer överens med mina intressen och mitt område.

Min tjänst är en dubbelexamen, så mitt fyraåriga arbete kommer att fördelas mellan Mittuniversitetet och Aalto-universitetet i Finland.

Vad handlar dina forskningsstudier om?

Min forskning fokuserar på kemisk trämassa (särskilt sulfitmassa) och hur vi kan tillämpa bioraffinaderikonceptet för att få ut det mesta av allt trämaterial. Vi kommer att samarbeta med Karlstads universitet och flera industripartners för att göra laboratorie- och pilotförsök om sulfitmassa. 

Vid tillverkning av pappersmassa genererar processen en betydande avloppsvattenström som kallas förbrukad sulfitvätska (SSL) som innehåller värdefulla biprodukter som lignosulfonater och sockerarter. Dessa biprodukter utnyttjas inte effektivt. Därför möjliggör en effektiv bearbetning av SSL-ström, istället för den nuvarande förbränningsbehandlingen, produktion av produkter med högt förädlingsvärde från förnybara resurser. Bioraffinaderiprodukter kan användas inom olika sektorer i samhället, som transportbiobränslen, konstruktion, livsmedel, bioplaster, läkemedel etcetera. Implementeringen av denna bioraffinaderistrategi bidrar till att övergå från en fossilbaserad till en biobaserad cirkulär ekonomi där skogen är en viktig aktör, vilket säkerställer en hållbar framtid för kommande generationer.

Under de första tre åren kommer vi att genomföra laborativa studier och pilotstudier vid Mittuniversitetet. Under det sista året kommer modellering och simulering av de insamlade resultaten att utföras vid Aalto-universitetet i Finland för att undersöka affärsmöjligheten för det föreslagna bioraffinaderikonceptet.

Hur trivs du i Sundsvall?

För mig är Sundsvall perfekt. Jag tycker om att det är en stad som inte är för stor och bullrig. Sundsvall erbjuder precis det jag letade efter.

Jag fick också utmärkt hjälp med att hitta en lägenhet och göra mig hemmastadd. En vecka efter att jag påbörjat min tjänst kunde jag påbörja min forskning. Jag har varit här i en dryg månad, och det har varit mycket glädjefyllt. Jag känner mig omgiven av en välkomnande och hjälpsam gemenskap.Sidan uppdaterades 2024-06-17