Prisbelönt artikel om aminosyrornas betydelse

Mån 12 okt 2015 09:05

Att kost och träning påverkar våra muskler är välkänt, liksom att tillförsel av aminosyror behövs för att stimulera maximal muskeluppbyggnad vid träning. Men vilken aminosyra som är viktigast i sammanhanget är dock fortfarande oklart. H-C Holmberg vid NVC är med i en forskargrupp som studerar bland annat detta.

Forskargruppen studerar molekylära mekanismer som styr muskelns träningsanpassning till olika kontraktionsformer och kostfaktorer i människan. Forskningens syfte är att ge ökad förståelse för hur träning och kost påverkar skelettmuskeln på det molekylära planet, något som i slutändan ska mynna ut i rekommendationer för hur kost och träning bör kombineras för bästa möjliga resultat. Från cell- och djurstudier har framkommit att leucin är den aminosyra som är mest potent för att stiumlera proteinsyntesen i muskeln. Det har dock varit oklart om leucin på egen hand är tillräcklig för att ge maximal effekt. 
- V
år studie visar att de övriga essentiella aminosyrorna tycks samverka med leucin för att tillsammans ge störst effekt. För individer som tränar för att bli starkare är det är alltså bättre att i samband med träning inta ett komplett protein som innehåller alla essentiella aminosyror, än att välja ut en enskild aminosyra, säger H.-C. Holmberg.

Forskargruppen, som även består av forskare från KI, GIH samt University of Stirling i Skottland, belönades i somras med Läkaresällskapets Alvarengas pris om 45 000 kr för en artikel om olika aminosyrors betydelse för proteinsyntesen i muskel, med William Apró, GIH och KI, som huvudförfattare och resten av forskargruppen som medförfattare. Artikeln publicerades i den ansedda tidskriften FASEB. 


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2016-09-28