Energieffektiv idrott inledde ny seminarieserie

Ons 22 feb 2017 15:54

Dionne Noordhof från Vrije Universiteit i Amsterdam var den förste idrottsforskaren ut när NVC:s nya seminarieserie med idrottsvetenskapliga föreläsningar startade. Hon berättade om sin forskning om arbetsekonomi inom uthållighetsidrotter som cykel och skridskor.

NVC, seminarieserie, Dionne Noordhof

Dionne Noordhof är gästforskare vid NVC under en kortare period och gav under den tiden en föreläsning om arbetsekonomi, “Gross Efficiency – A Performance Determining Variable”.

Historiska data visar att värden såsom syreupptagningsförmåga har varit relativt konstanta under många årtionden bland elitidrottare – därför menade Noordhof att potentialen för förbättrade prestationer i mångt och mycket hänger på arbetsekonomin, det vill säga hur energieffektiv utövaren kan vara i sin prestation.

Noordhof har forskat om och testat cyklister och skridskoåkare och konstaterar exempelvis att de är lika energieffektiva oberoende tid på dygnet. Behovet av att justera dygnsrytmen inför exempelvis en tävling hänger alltså inte på arbetsekonomin. Hon visade också att arbetsekonomin förbättras väsentligt inom 15 minuter efter en kortare prestation, men den är fortfarande lägre än innan prestationen. Just nu studerar hon om tillskott av bikarbonat efter en prestation kan förbättra arbetsekonomin när prestationen ska upprepas.

NVC kommer under 2017 att regelbundet bjuda in till föreläsningar inom det idrottsvetenskapliga området med både egna forskare och forskare från andra lärosäten. Seminarieserien är öppen för alla intresserade.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2017-11-16