Tor 16 mar 2017 09:59

Den 8-9 mars hölls EU Sport Forum 2017 på Malta. Nationellt vintersportcentrum var en av aktörerna som var på plats för att presentera sin verksamhet.

EU Sport Forum
EU-kommissionären för utbildning, kultur och sport, Tibor Navracsics, visade stort intresse för centrumledarens Kerry McGawleys presentation av NVC:s verksamhet.

Forumet är den viktigaste plattformen för en strukturerad dialog mellan EU:s institutioner och berörda parter inom sport och idrottssektorn i Europa. Det huvudsakliga syftet är att göra en bedömning av de framsteg som gjorts i genomförandet av EU:s dagordning för sport och idrott och att söka olika aktörers synpunkter på aktuella, planerade eller möjlig framtida verksamhet.

Nationellt vintersportcentrum presenterade verksamheten och hur det knyter an till regionen och olika samarbetspartner. NVC fick möjligheten att presentera verksamheten bland annat utifrån att centret har finansiering från EU:s regionala utvecklingsfond. 

Läs mer om EU Sport Forum 2017 här


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2017-03-17