Nära en miljon till idrottsforskning

Tor 05 dec 2019 15:01

Tre projekt vid Nationellt vintersportcentrum (NCV) får dela på drygt nio hundra tusen kronor från Centrum för idrottsforskning – CIF. Det handlar bland annat om forskning på skillnader mellan elitidrottande män och kvinnor och individuella skillnader i tolerans för hög höjd hos vinteridrottare.

HC Holmberg, Erika Schagatay och Erik Andersson
H-C Holmberg, Erika Schagatay och Erik Andersson har fått sina forskningsansökningar beviljade av CIF.

– Vi är väldigt glada över de forskningsanslag som vi får från CIF. Det stärker NVC:s position som ledande forskningscentrum för vinteridrotter och visar att vår forskning håller hög kvalitet, säger Sture Espwall prefekt för Institutionen för hälsovetenskap Mittuniversitetet.

CIF har till uppgift att initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område samt att ansvara för uppföljning av statens stöd till idrotten. CIF ska också skapa förutsättningar för samarbete mellan forskare vid olika universitet och högskolor samt andra engagerade inom området.

De forskningsprojekt som fått anslag för 2020 är följande:

Könsskillnader i prestationsträning, 400 000 kr
Sex differences in the performance of upper and lower body exercise by elite endurance athletes
Ansvarig forskare: Hans-Christer Holmberg

Individuell tolerans för hög höjd hos vinteridrottare, 228 000 kr
Predicition of individual high altitude tolerance in elite winter sports atheltes.
Ansvarig forskare: Erika Schagatay

Utveckling och analys av metoder för att beräkna energin från icke syrekrävande processer vid uthållighetsarbete, 276 000 kr
Ansvarig forskare: Erik Andersson

Kontaktperson:
Sture Espwall prefekt för Institutionen för hälsovetenskap Mittuniversitetet
010- 142 79 93, Sture.Espwall@miun.se

Läs mer om Centrum för idrottsforskning (CIF)


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2019-12-06