Etikprövningsnämnd godkänner studie om rödbetsjuice och koffein

Ons 23 nov 2016 16:01

Centrala etikprövningsnämnden godkänner en studie vid Nationellt vintersportcentrum om hur löpekonomi och prestation påverkas av rödbetsjuice och koffein.

Den regionala etikprövningsnämnden satte tidigare i år frågetecken för en studie vid Nationellt vintersportcentrum om hur koffein och rödbetsjuice påverkar prestationen. Detta bland annat med argumentet att kombinationen av nitrat och koffein inte med säkerhet kunde anses som riskfri för deltagarna i studien.

Beslutet överklagades och Centrala etikprövningsnämnden finner nu att forskningsstudien är relevant för att ge svar på de forskningsfrågor som studien ska besvara och att eventuella risker för deltagarna i studien är små, samt att den genomförs med ett lämpligt skydd för deltagarnas hälsa.

- Vi förvånades av den regionala nämndens beslut och det är skönt att frågan nu är helt utredd och att studien kan fortgå som planerat, säger Kerry McGawley, centrumledare vid Nationellt vintersportcentrum och den som leder studien.

Studien ”Effekten av kombinerat koffein- och rödbetsjuiceintag på submaximalt och maximalt fysiskt arbete vid löpning” är en placebokontrollerad prövning av prestationshöjande effekter av koffein, rödbetsjuice och kombinationen av dem. 


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2016-11-23