Samarbete med omvärlden är en viktig del i RCR:s verksamhet. Vi menar att erfarenhetsutbyte och samverkan föder både idéer och kunskap.

Våra forskare arbetar ofta tillsammans med andra universitet, nationellt som internationellt, men även med kommuner, polis, räddningstjänst, företag och föreningar. Genom att ha en god kontakt med dem som jobbar praktiskt med risker och kriser blir vår forskning mer konkret och kommer i större utsträckning till nytta i samhället.

Genom RCR har företag, myndigheter och utbildningsanordnare en unik möjlighet att få tillgång till forskningsresultat.

RCR ger ut ett nyhetsbrev, anordnar seminarier och konferenser samt ger ut en egen publikation i form av en Working Paper-serie.

Kontakta oss om du vill veta mer eller är intresserad av ett samarbete.