RCR arrangerar regelbundet seminarier med gästföreläsare inom området risk och kris. Vi arrangerar även Åre Risk Event och andra konferenser.

Åre Risk Event arrangeras vartannat år och är en mötesplats där forskare, företagare, politiker och representanter för offentliga och frivilliga organisationer kan utbyta kunskap och erfarenheter.

Här kan du hitta information om kommande konferenser och dokumentation från tidigare evenemang.

Åre Risk Event 2019

Åre Risk Event 2019 gick av stapeln den 26–28 mars på Holiday Club i Åre.

Workshop CER, FGV och RCR 2016

Med anledning av det nyligen uppstartade projektet om hållbart samhällsbyggande och för att stärka forskningen vid våra tre forskningsmiljöer vid Mittuniversitetet träffades forskare från CER, FGV...

Åre Risk Event 2016

Åre Risk Event ägde rum den 14–16 juni 2016 på Copperhill Mountain Lodge i Åre. Temat var "Resiliens – Möjligheter och utmaningar för samhällets krishantering och individens säkerhet".

Lokala aspekter på globala utmaningar 2015

RCR och Riskkollegiet anordnade den 21 maj 2015 ett heldagsseminarium i Östersund med temat "Lokala aspekter på globala utmaningar – Risker och riskhantering utanför storstadsregionerna".

Åre Risk Event 2014

Åre Risk Event gick för tredje året av stapeln, den 10−12 mars på Holiday Club Åre. Temat denna gång var eventsäkerhet och vi hälsade alla med ett intresse av evenemang och säkerhetsplanering...

Åre Risk Event 2013

Den 12−14 mars 2013 gick Åre Risk Event av stapeln på Holiday Club i Åre. Temat för konferensen var risk- och krisledning (Risk and Crisis Management).

Åre Risk Event 2012

Risk and Crisis Research Center (RCR) vid Mittuniversitetet arrangerade den 13-15/3 2012 en konferens på temat "Att kommunicera det (o)tänkbara - hur formar vi framtidens riskkommunikation?".

Risk, Uncertainty and Policy 2011

Risk and Crisis Research Center stod som värd för European Sociological Associations konferens "Risk, Uncertainty and Policy" 23-25 mars 2011.

Risk och kris i teori och praktik 2010

I samband med invigningen av Risk and Crisis Research Center 10–11 november 2010 genomfördes en konferens på temat "Risk och kris i teori och praktik".