Flera RCR‑forskare bidrar i Coronakommissionen

Mån 01 nov 2021 11:20

Coronakommissionen utvärderar Sveriges hantering av coronapandemin och presenterade i fredags sitt andra delbetänkande. RCR:s Erna Danielsson ingår i en av kommissionens expertgrupper och nu har flera RCR-forskare bjudits in för att presentera sina forskningsresultat inför coronakommissionen.

Illustration Coronavirus

Erna Danielsson ingår i en av de tre expertgrupper som coronakommissionen har till sin hjälp – expertgruppen som fokuserar på krisberedskap och krishantering. Erna Danielsson är professor i sociologi och fd centrumledare för RCR. Hennes forskning handlar om samhällets krishantering från vardagskriser till större händelser, om hur hanteringen av kriser organiseras och leds i samhället. Hon är speciellt intresserad av hur samverkan sker mellan olika typer av aktörer i samhället och hur organisationer involveras i samhällets krishantering. 

Under coronapandemin har RCR på flera sätt studerat och utvärderat krishanteringen i exempelvis kommuner och regioner. Ett exempel är den studie som Jörgen Sparf och Evangelia Petridou genomfört tillsammans med forskare vid Karlstadsuniversitet. Genom en enkät till Sveriges samtliga kommuner samt några uppföljande intervjuer har organiseringen av den kommunala pandemiresponsen studerats. Forskarna bakom studien har bjudits in för att presentera sina resultat för coronakommissionen den 9 december.

Läs rapporten om kommuners pandemirespons

Fakta om coronakommissionen

Coronakommissionen tillsattes av regeringen den 30 juni 2020 för att utvärdera de åtgärder som vidtagits för att begränsa spridningen av covid-19. Kommissionens första delbetänkande, om äldreomsorgen, kom i december förra året och den 29 oktober släpptes delbetänkande 2 med fokus på smittspridning och smittskydd, samt sjukvård och folkhälsa. Slutbetänkandet kommer i slutet av februari 2022.

Besök coronakommissionens webbplats


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-02-03