Ons 23 jun 2021 15:58

Under maj månad filmade Utbildningsradion tre föreläsningar där RCR:s forskare berättar om sin forskning på ett lättillgängligt sätt. Filmerna kommer att visas i TV under hösten men finns redan nu på UR Play.

Två personer pratar med varandra. I förgrunden syns inspelningsutrustning.

När bränderna släckts – är vi redo för nästa kris?

De flesta av oss funderar inte över krisberedskap förrän krisen redan är ett faktum. Men hur fungerar egentligen Sveriges krisberedskap och är vi förberedda på nästa kris? Evangelia Petridou, lektor i statsvetenskap, berättar mer om hur krisberedskap och krishantering anpassas till förekomsten av stora skogsbränder.

Se föreläsningen här


Samhällsresiliens i Sverige

Ingen kris är den andre lik och Sveriges resiliens, eller förmåga att hantera olika kriser beror allt från kommunal beredskap till civilsamhällets organisering. Jörgen Sparf, docent i sociologi, berättar mer om de faktorer som skapar och upprätthåller samhällets motståndskraft, eller resiliens. Men också vad som bryter ned och underminerar densamma.

Se föreläsningen här


Hur prioriterar vi vårt elberoende?

Under året som gått har bristen på el i vissa perioder debatterats flitigt. Men är det verkligen så att vi i Sverige producerar för lite el? Hur ska vi planera för och prioritera i framtida situationer i ett allt mer elberoende samhälle? Forskaren Christine Große har studerat en rad olika perspektiv på problemen. 

Se föreläsningen här


UR spelade in ytterligare 13 föreläsningar med forskare vid Mittuniversitetet. När du klickat på någon av länkarna ovan kan du scrolla ner för att se även dem.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2021-06-24