RCR‑forskare deltog i seminarium om Styrel

Tor 26 jan 2023 11:58

Risken för bortkoppling av el i vinter har ökat. Hur identifieras och prioriteras elanvändare när elen inte räcker till? Vem ansvarar för detta och hur går det till? Igår medverkade Christine Große och Pär Olausson i seminariet "När strömmen inte räcker till".

Elledningar i stadsmiljö

Seminariet arrangerades av SNS och handlade om Styrel, planeringssystemet som ska säkra elförsörjning till samhällsviktiga funktioner vid effektbrist. 

Medverkande

  • Jonna Ahlberg, beredskaps- och säkerhetssamordnare, Höganäs kommun
  • Khashayar Farmanbar (S), tidigare energi- och digitaliseringsminister
  • Christine Große, doktor i data och systemvetenskap, Risk & Crisis Research Centre, Mittuniversitetet
  • Daniel Liljeberg (KD), statssekreterare med ansvar för energifrågor
  • Pär M. Olausson, docent i statsvetenskap, Risk & Crisis Research Centre, Mittuniversitetet
  • Cecilia Selin, beredskapshandläggare med ansvar för Styrel, Länsstyrelsen Skåne
  • Peter Sigenstam, Director Operations and Energy Systems, E.ON Energidistribution
  • Fredric Stany, chef, enheten för försörjningsberedskap, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • Anders Wallinder, chef, enheten för civilt försvar och sektorsansvar, Energimyndigheten

Samtalet leddes av Charlotte Paulie, forskningsledare SNS.

Se en inspelning från seminariet

Ny rapport

Christine Große och Pär Olausson har också författat en SNS-rapport om Styrel med titeln "Is There Enough Power? Swedish Risk Governance and Emergency Response Planning in Case of a Power Shortage".

Läs om rapporten och ladda ner den i sin helhet

Om SNS

SNS är en mötesplats för saklig samhällsdebatt och en källa till kunskap för beslutsfattare.

SNS är en oberoende ideell förening grundad 1948, som sammanför företrädare för näringsliv, förvaltning, akademi och politik.

Verksamheten består av forskning, möten och utbildningar om centrala samhällsfrågor. 280 av Sveriges företag, myndigheter och organisationer är medlemmar i SNS.

www.sns.se


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-03-31