Ett starkt forskningscentrum med utvecklingspotential

Mån 28 mar 2022 11:02

I början av 2021 inleddes en omfattande kvalitetsutvärdering av Mittuniversitetets forskning och forskarutbildning som beräknas pågå ända till hösten 2023. Först ut var samtliga forskningscentrum, däribland RCR.

Besöksveckan ARC21-RCR Simulation Lab
Expertgruppen besökte bland annat RCR Simulation Lab.

Utvärderingen, med namnet ARC21, har det uttalade målet att processen i sig ska vara kvalitetsdrivande och bygga på forskarnas delaktighet. Syftet med utvärderingen är att ge en övergripande bild av aktuell situation, men också rekommendationer för den fortsatta utvecklingen av såväl forskningen som forskarutbildningen.

Utvärderingen genomfördes av en internationell expertgrupp bestående av erfarna forskare och en arbetslivsrepresentant som bland annat fick ta del av ett brett faktaunderlag och en självvärdering. I slutet av september genomfördes en besöksvecka i Östersund där expertgruppen bland annat träffade RCR-forskare och besökte RCR Simulation Lab.

Expertgruppen konstaterar i sin slutrapport att RCR är ett framgångsrikt forskningscentrum utifrån de förutsättningar som finns idag, både vad gäller internationalisering och excellent forskning. För att upprätthålla detta och utvecklas ytterligare trycker man på att centret skulle behöva större organisatorisk, och därmed ekonomisk, frihet.

Gruppen noterar också att medlemskapet i RCR bygger på frivillighet utan krav på motprestationer och menar att centret skulle vinna på att formalisera detta för att skapa en tydligare sammanhållning och gemensam identitet.

I slutrapporten lyfts RCR Simulation Lab fram som en unik tillgång som behöver lyftas fram i större utsträckning – både genom ökad synlighet och genom att prioritera finansiering, kompetensförsörjning och utveckling av labbmiljön.

RCR inleder nu arbetet med att utveckla verksamheten utifrån de värdefulla synpunkter som expertgruppen har överlämnat.

Läs mer om kvalitetsutvärderingen ARC21

Expertgruppen

Professor Ira Helsloot, Radboud University, Nederländerna (ordförande)

Professor Frederick Benaben, IMT Mines Albi-Carmaux, Frankrike

Docent Margôt Kuttschreuter, University of Twente, Nederländerna

Heléne Nilsson, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (arbetslivsföreträdare)


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-03-28