RCR‑forskare uppmärksammades vid akademisk högtid

Mån 13 jun 2022 15:00

Under Mittuniversitetets akademiska högtid i Östersund den 10 juni uppmärksammades de forskare som disputerat eller uppnått professorsgrad under 2020. Från RCR handlade det denna gång om fyra professorer och två doktorer. Dessutom fick flera forskare ta emot priser.

Åtta forskare står tillsammans och poserar för en gruppbild. Alla bär högtidskläder.
RCR-forskare vid ceremonin. Övre raden från vänster: Dekan Anna Olofsson, professor Erik Borglund, professor Aron Larsson, fakultetsmarskalk Saman Rashid. Nedre raden från vänster: Professor Erna Danielsson, doktor Elin Montelius, doktor Christine Große, professor Susanna Öhman.

Under 2020 befordrades fyra av RCR:s forskare till professorer, som installerades vid den akademiska högtiden:

  • Erna Danielsson är professor i sociologi.
  • Susanna Öhman är professor i sociologi och centrumledare för risk- och krisforskningscentret RCR.
  • Erik Borglund är professor i arkiv- och informationsvetenskap.
  • Aron Larsson är professor i data- och systemvetenskap. 

Två av de RCR-forskare som disputerade under 2020 promoverades vid den akademiska högtiden:

  • Christine Große försvarade i september 2020 sin avhandling i data- och systemvetenskap, ”Towards Systemic Governance of Critical Infrastructure Protection: State and Relevance of a Swedish Case”. Avhandlingen undersöker hur systemtänkande kan utveckla förståelsen för skyddandet av kritisk infrastruktur och dess styrning.
  • Elin Montelius försvarade i oktober 2020 sin avhandling i sociologi, ”Att göra det materiella virtuellt – Subjektifiering, moral och motstånd i konstruktionen av den riskfyllda mathållningen”.
    I avhandlingen undersöks hur risk konstrueras när mat diskuteras i nätbaserade diskussionsforum.

Rektor Anders Fällström överräcker ett pris till Evangelia Petridou.

Under ceremonin fick Evangelia Petridou ta emot Kungliga Skytteanska Samfundets pris till en yngre, välförtjänt forskare vid Mittuniversitetet, som hon tilldelades år 2020. Susanna Öhman fick ta emot Nordeas vetenskapliga pris. 

Internationellt framstående hedersdoktor

Mittuniversitetets hedersdoktorer promoverades också vid den akademiska högtiden, däribland professor Ortwin Renn. 

Ortwin Renn är professor i teknikbedömning och miljösociologi, tillika vetenskaplig chef för IASS, Institute for Advanced Sustainability Studies, i Potsdam, Tyskland. Professor Renns huvudsakliga forskning vid IASS fokuserar på vilket sätt systemiska risker utgör ett hot för hållbar utveckling. Han har en betydande roll i utvecklingen av risk- och krisforskning och är allmänt ansedd som den främsta forskaren inom området i Europa idag. Ortwin Renn är en viktig samverkanspartner inom den pågående forskningen vid RCR och utnämningen innebär att Mittuniversitetet tar ytterligare ett steg för att etablera sig på den internationella arenan inom området risk- och krisforskning.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-06-21