Stärkt lokal koppling i RCR:s nya referensgrupp

Tis 10 okt. 2023 15:21

Mittuniversitetets rektor har utsett en ny referensgrupp för forskningscentret RCR. I referensgruppen återfinns ledamöter som suttit med i flera år, men också några nya ansikten.

Profilbild RCR

Referensgruppens uppgift är att ge råd om centrumets strategiska utveckling och finansiering. Det är också ett organ för samverkan med viktiga externa samarbetspartners.

De nya externa ledamöterna bidrar med ett stärkt nätverk i Jämtland genom sina yrkesroller. Daniel Hedin är utbildningssamordnare på Jämtlands räddningstjänstförbund och Mattias Mårtensson arbetar med ensamkommandefrågor i Strömsunds kommun.

Vi välkomnar även två nya interna ledamöter – Erna Danielsson, professor i sociologi och verksam inom RCR, samt Kajsa Falasca, docent i medie- och kommunikationsvetenskap och verksam i forskningscentret Demicom.

Externa ledamöter

  • Cecilia Nyström, avdelningschef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  • Elina Ramsell, beredskapsstrateg på Region Gotland
  • Ulf Andersson, cybersäkerhetskonsult på Space Node
  • Jerker Bexelius, verksamhetschef på sydsamiska stiftelsen Gaaltje
  • Daniel Hedin, utbildningssamordnare på Jämtlands Räddningstjänstförbund
  • Mattias Mårtensson, ansvarig för ensamkommandefrågor vid Resurscentrum, Strömsunds kommun

Interna ledamöter

  • Erna Danielsson, professor i sociologi och f.d. centrumledare för RCR
  • Kajsa Falasca, docent i medie- och kommunikationsvetenskap och verksam i forskningscentret Demicom

Den nya referensgruppens mandatperiod löper på tre år från den 1 oktober 2023.

De ledamöter som lämnar referensgruppen är Magnus Lindow, enhetschef för samhällsenheten vid Länsstyrelsen Jämtlands län, Per Sundström, sakkunnig inom forskning och innovation på Rikspolischefens kansli (RPCS), samt Mittuniversitetets forskare Anne‐Catrine Edlund, professor i svenska språket, Francisco Esteves, professor i psykologi, Sara Nyhlén, docent i statsvetenskap, och Leif Olsson, docent i industriell ekonomi.

Vi är tacksamma för deras insatser under de senaste åren.

Läs om risk- och krisforskningscentret RCR


Sidan uppdaterades 2023-10-17