Forskning om samhällets krisförberedelser får finansiering

Tors 07 dec. 2023 10:29

Vetenskapsrådet beviljar Evangelia Petridou forskningsmedel för hennes treåriga forskningsprojekt ”Legitimeringens gränser: Normalisering av kriser och beredskap”, en studie om hur samhällsaktörer hanterar kriser och legitimerar sina åtgärder.

Porträtt på Evangelia Petridou, SHV

Forskningsprojektet kommer att pågå från och med 1 januari 2024 till och med 31 december 2026, med Evangelia Petridou som projektledare. Med sig i projektet har hon projektmedlemmarna Jörgen Sparf, Olivier Rubin (Roskilde Universitet), Susanne Hansen (NTNU Samfunnsforskning) samt Fredrik Bynander (Försvarshögskolan).


Sidan uppdaterades 2023-12-07