Högsäsong för forskningspresentationer

Mån 19 juni 2023 16:08

När vårterminen är slut och undervisningen inte längre kräver tid och engagemang reser många forskare till konferenser världen över för att presentera sin forskning för andra inom samma fält och knyta värdefulla kontakter.

Föreläsningssal med åhörare

Redan den 28–31 maj åkte Erik Borglund och Martina Granholm till konferensen "Information Systems for Crisis Respons and Management" (ISCRAM) som denna gång arrangerades i Omaha, USA.

Den sista veckan i juni medverkar Anna Olofsson, Saman Rashid och Susanna Öhman på International sociology association’s världskongress i Melbourne, Australien. Anna och Susanna har tillsammans med Katarina Giritli-Nygren två sessioner på temat "Intersectional analysis of risk" inom temagruppen Sociology of risk and uncertainty. Saman har en presentation inom temat arbetsliv, med koppling till coronapandemin.

Den 29 augusti–1 september åker Linda Kvarnlöf och Sophie Kolmodin till London för att presentera varsitt paper på konferensen "RGS-IBG Annual International Conference: Climate changed geographies". Titeln på Sophies presentation är "Doing resistance: (un)voluntary work and (non)relational dimensions when supporting refugees". Lindas presentation har titeln "Rural (disaster) voluntarism as a compensatory act: making sense of place and voluntarism".

I början av juni medverkade Linda Kvarnlöf dessutom som inbjuden talare vid Länsstyrelsen Kronobergs årliga Samhällsutvecklingsforum i Växjö, i år med temat ”Ett hållbart samhälle i en orolig tid”.

På hemmaplan bjöds Håkan Gunneriusson nyligen in att medverka i ett mycket välbesökt panelsamtal på temat "Jämtlands näringsliv i kris och krig", arrangerat av Peak Innovation och Samling näringsliv.


Sidan uppdaterades 2023-06-19