Viktigt kunskapsutbyte när ukrainska forskare besökte Mittuniversitetet

Tis 13 juni 2023 12:09

Den första veckan i juni besökte sju lärare och forskare från Ukraina Östersund för att dela med sig av sina erfarenheter av att bedriva utbildning och forskning i krig, och ta del av våra forskares kunskap om risk, kris och säkerhet.

Sex kvinnor står vid ett räcke och tittar neråt. På räcket står texten RCR Lab med stora bokstäver.
Daria Yashkina, Viktoriia Kryzhanivska, Maryna Lytovchenko, Olga Filippova, Iryna Yevdokymova och Iryna Kuzina vid entrén till RCR Simulation Lab. Alina Kalashnikova saknas på bilden.

Besöket skedde inom samarbetsprojektet ”Risk and crisis management education for a safer Ukraine” som Mittuniversitetet och Karazin Kharkiv National University (KNU) driver tillsammans. Minna Lundgren stod som värd och är lektor i sociologi samt forskare vid Mittuniversitetets risk- och krisforskningscentrum RCR. Genom en gemensam bekant fick Minna kontakt med Olena Muradyan som är prefekt vid institutionen för sociologi vid universitetet i Kharkiv.

– I sociala medier såg jag att en av institutionens byggnader träffats av en raketattack de allra första dagarna efter Rysslands invasion. Jag uttryckte min solidaritet ”från en sociolog till en annan” och frågade om vi kunde bistå på något sätt. Just då var allt för kaotiskt men vi höll kontakten.

När Svenska institutet öppnade en utlysning om att etablera och upprätthålla samarbeten med universitet i Ukraina tog Minna chansen. Syftet med utlysningen var att upprätthålla de ukrainska universitetens internationella kontakter, men också att skapa kompetens både för att hantera den nuvarande situationen men också att bygga upp landet igen när kriget är över.

Vi pratar om teoretiska kunskaper
och de pratar om praktiska erfarenheter

– Att hålla universitetet öppet är en motståndshandling i sig, menade Minna Lundgren. Det är något som vi också behöver ta med oss och planera för, hur vi kan upprätthålla forskning och utbildning i samband med större krishändelser.

Givande kunskapsutbyte

Den sociologiska institutionen vid KNU är Ukrainas äldsta. Där finns många duktiga sociologer men de har inte inriktat sig mot risk och kris på det sätt forskarna vid Mittuniversitetet har.

– Vi hittade en gemensam plattform där RCR delar med sig av sin forskning och undervisning om risk-, kris- och säkerhetsfrågor. I gengäld får vi deras perspektiv och erfarenheter från tillvaron i ett krigsdrabbat område. Vi pratar om våra teoretiska kunskaper och de pratar om sina praktiska erfarenheter, sa Minna Lundgren.

Under våren har man haft en gemensam seminarieserie där forskare från RCR berättat om sin forskning. I Kharkiv har de samtidigt skapat ett ramverk för en kurs de ska ge i höst och nu reste sju lärare och forskare till Östersund för en ”summer school” med ytterligare inspiration om hur vi på Mittuniversitetet undervisar och forskar om risker och kriser.

– Det var väldigt intressant att få veta mer om risk- och krishanteringsprogrammet eftersom vi inte har någon sådan utbildning hos oss, tyckte Viktoriia Kryzhanivska, doktorand i sociologi. Vi har fått mycket ny kunskap som vi kan använda till att utveckla en liknande utbildning men också för att hantera faktiska kriser under kriget.

Under hösten startar KNU sin kurs, som bland annat innefattar ett gemensamt seminarium för ukrainska och svenska studenter. Samtidigt inleds ett samarbete med en lokal gymnasieskola i Kharkiv – ett trygghetsprojekt med eleverna. På så sätt kan de omedelbart börja implementera sin nya kunskap i samhället.

Fullspäckat schema

Veckan i Östersund var fullspäckad. Lärarna och forskarna från Kharkiv träffade universitetsledningen, sociologiforskarna från både Östersund och Sundsvall, och alumner från risk- och krishanteringsprogrammet som jobbar i olika kommunala verksamheter. De genomförde övningar i RCR Simulation Lab och diskuterade forskning och utbildning med RCR-forskare.

– Det har varit jätteintressant att se labbet och hur allt fungerar här, hur ni genomför forskning. Vi kommer att ha stor nytta av det, sa Daria Yashkina, doktorand i sociologi.

Man diskuterade även en gemensam forskningsansökan och en möjlig fortsättning på det nuvarande projektet, där även civilsamhället i både Ukraina och Sverige ska involveras. Och så höll de ett öppet seminarium om sina erfarenheter av att upprätthålla utbildnings- och forskningsverksamhet efter att Rysslands invasion inleddes den 24 februari 2022.

Det är svårt att föreställa sig att undervisa på distans från ett skyddsrum. Eller att el och internet kommer och går. Men det har varit och är verklighet för dessa lärare. Det senaste året har KNU:s studenter befunnit sig runt om i Europa men fortfarande sett sin universitetsutbildning som sin trygga punkt. Och lärarna har verkligen gjort allt för att hålla utbildningen i gång.

En väldigt konkret utmaning är att rekrytera nya studenter till ett universitet som ligger så nära fronten. I Ukraina finns ett universitetsrankningssystem som delvis bygger på lärosätets attraktivitet. När studenterna slutar komma sjunker universitetet i rankningen och får därmed mindre resurser. Men de anställda vid KNU slutar inte kämpa för sin utbildning och forskning.

Det här är ett ganska fantastiskt projekt

Förutom alla möten och kunskapsutbyten uppskattade de ukrainska gästerna också att besöka staden och universitet.

– Det är väldigt harmoniskt här och jag tycker om att universitetet är en del av stadsmiljön. Det är inte bara kunskapen som är värdefull utan också att den mänskliga kontakten, framför allt med kollegorna på universitetet, sa Olga Filippova, docent i sociologi.

Samarbetsprojektet fortsätter och i januari kommer tio studenter och en lärare från KNU till Östersund.

– De kommer bland annat att göra en hel del jobb i labbet kring övningsverksamhet, och ska samverka med våra studenter. Det här är ett ganska fantastiskt projekt på sätt och vis, avslutade Minna Lundgren.


Sidan uppdaterades 2023-06-13