Forskargrupp från tyskt universitet på besök för kunskapsutbyte

Tor 15 feb 2024 17:45

Under förra veckan fick Mittuniversitetets risk- och krisforskningscentrum (RCR) besök av forskargruppen Management und Organisation in der Gefahrenabwehr, ledd av Dr. Patricia M. Schütte vid Bergische Universität Wuppertal.

Eight people standing in front of large windows overlooking campus Östersund
Fr. v Gertrud Alirani, Malte Schönefeld, Olof Oscarsson, Erna Danielsson, Yannic Schulte, Christine Große, Pär Olausson, Patricia M. Schütte

Besöket resultera­de i givande diskussioner kring pågående och framtida projekt inom krishantering, civilförsvar och kritisk infrastruktur. Ett värdefullt och viktigt kunskapsutbyte för fortsatt forskning inom krishantering och säkerhet, i samarbete med det tyska universitetet Bergische Universität Wuppertal och Centrum för säkerhet i samhälle och kritiska infrastrukturer vid Luleå tekniska universitet, där Christine Große är verksam.

Forskargruppen som var på besök bestod av projektledaren Patricia M.Schütte med bakgrund inom sociologi samt doktoranderna Malte Schönefelt, statsvetenskap och Yannic Schulte, säkerhetsingenjör. Patricias forskning fokuserar på säkerhetsorganisationer, hon arbetar tvärvetenskapligt och använder sociotekniska, socialpsykologiska och sociologiska metoder.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2024-02-15