Simulering i RCR Simulation Lab kan användas för många olika syften. Här har vi samlat exempel på vad man kan göra i labbet.

Kontrollrum RCR Lab

Ett sätt att tänka kring möjligheterna i labbet är att man antingen studera hur människor beter sig, reagerar och lär sig, eller de processer som människorna ingår i. Är processerna naturliga? Stämmer de överens med människors instinktiva reaktioner och beteenden? Går de att förbättra?

Labbet skapar möjligheter att bland annat:

  • Öva på situationer som på grund av säkerhetsrisker inte kan spelas ut i verkligheten, till exempel trafikmiljöer eller brand
  • Återskapa miljöer och situationer som har hänt för att lära sig mer av dem, både som debriefing och utveckling
  • Få människor att bli bekanta och bekväma med olika situationer innan de möter dem, exempelvis utbilda personal vid införande av nya arbetsmoment
  • Uppleva en tänkt miljö, exempelvis ett bostadsområde innan det byggs
  • Erfara hur något känns, till exempel att utrymma ett rökfyllt rum

RCR Simulation Lab är inte bara ett simuleringsverktyg. Inspelningsmöjligheterna via tolv videokameror och flertalet mikrofoner öppnar upp för:

  • Observation – det som händer i labbet kan följas live både från ett kontrollrum samt från ett större debriefingrum
  • Jämförelser – skillnader mellan hur olika grupper uppfattar samma situation eller hur uppfattningar förändras över tid
  • Själv- och gruppreflektion genom att se videoinspelningar