Det övergripande målet med simuleringslabbet är idag att bidra till ett tryggt, säkert och hållbart samhälle, samt att bidra till tillväxt.

TV 4 intervjuar Erna Danielsson