Det övergripande målet med simuleringslabbet är idag att bidra till ett tryggt, säkert och hållbart samhälle, samt att bidra till tillväxt.

Two people are sitting at a long work table. In front of them are several computer screens, a microphone and other technical equipment.

Sidan uppdaterades 2023-03-29