Arbetet med att forma ett risk- och krislabb i Östersund påbörjades 2014. Det övergripande målet för RCR Lab är att utveckla nya metoder för att studera ledning, samverkan och kommunikation vid risker och kriser i samhället, samt för att testa och utveckla övningar för risk och krishantering.

Genom RCR Lab öppnas nya sätt att utveckla lärandet inom risk- och krisområdet genom nya innovativa metoder som samhällsvetenskapliga experiment och modeller för risk- och krisövningar grundade i forskning och praktik. Men även genom att kritiskt granska både befintliga sätt att studera risker och kriser, och de modeller som idag används för lärande inom området.

Av central betydelse är en flexibel miljö där såväl fysiska som virtuella risk- och krisövningar kan genomföras. Verksamheten kommer även att bestå av olika samverkansaktiviteter, lärande och forskning.

  • Forskning – Världsledande forskning om krisövningar med fokus på ledning, samverkan och kommunikation i samarbete med externa forskare och partners.
  • Samverkan – Övningar, konferenser, workshops, temadagar, föreläsningar, demonstrationer och mediekontakter samt utgöra en resurs för externa partners.
  • Lärande – Arbetslivsanknytning, e-lärande, föreläsningar, laborationer och övningar för studenter, gymnasieelever, partners, medarbetare och kunder.

Den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för RCR Lab är det nära samarbetet med regionala företag och andra organisationer. Totalt tolv företag och ytterligare ett antal offentliga aktörer inom samhällets krigsberedskapsområde deltar i etableringen. Labbet har utformats i samarbete med dessa partners. 

Genom RCR Lab upplåts lokaler och skapas en öppen arena där idéer, övningar och koncept testas och utvecklas i samverkan mellan privat och offentligt näringsliv, forskare och samhällets offentliga krishanteringsaktörer. Andra aktörer är frivilligorganisationer,  näringsliv samt allmänheten. RCR Lab öppnar därmed upp för samarbetspartners som inte tidigare involverats i samhällets risk- och krishantering.

RCR Lab ligger på fjärde våningen i hus P på Mittuniversitetets campus i Östersund. Adressen är Kunskapens väg 1. 

Partners

Casino Cosmopol

Combitech AB

INB Engineering AB

Kriskonsulterna AB

Loxysoft AB

Länsstyrelsen i Jämtlands län

MSB Sandö

Per & Per Ledarskap

Pilotech Sverige

Polismyndigheten Östersund

Tomas Kristiansson Ledarskap och Pedagogisk Utveckling AB

Östersunds kommun