Om RCR Simulation Lab

Det övergripande målet med simuleringslabbet är idag att bidra till ett tryggt, säkert och hållbart samhälle, samt att bidra till tillväxt.

Två personer sitter vid ett långt arbetsbord. Framför dem finns flera datorskärmar, mikrofon och annan teknisk utrustning.

Sidan uppdaterades 2024-04-24