Illustration över hur den simulerade miljön lägenhet ser ut snett uppifrån