Styrelserum

Kort beskrivande text.

Illustration över hur den simulerade miljön mötesrum ser ut snett uppifrån