Simulering kan ses som en konstnärlig representation av det som existerar i den verkliga världen. På senare år har simulering använts inom bland annat underhållning, tv-spel, i byggbranschen och för utbildning.

Simulerad brand i RCR Lab