Har du tankar om att använda simuleringsmiljön RCR Simulation Lab för forskning eller övning? Vill du veta mer om vilka möjligheterna är, vad som krävs för att göra en simulering och hur man går tillväga? Kontakta vår rådgivande grupp.

Lägenhet i RCR Lab

Labbets rådgivande grupp finns till för att hjälpa dig igång med att nyttja simuleringsmiljön på bästa sätt. Av gruppen får du råd och stöd om bland annat:

  • Hur man skapar och levandegör scenarier och miljöer
  • Hur vi kan hjälpa till med att filma miljöer med vår 360 graders kamera, eller skapa miljöer digitalt som virtuellt
  • Hur man kan använda labbets teknik och infrastruktur
  • Labbets möjligheter till datainsamling

Involvera oss gärna så tidigt som möjligt i dina idéer. Frågor som kan vara bra att fundera på inför kontakten med oss är exempelvis:

  • Vilken/vilka slags miljöer och situationer ska simuleras?
  • Vad ska deltagarna ha för uppgifter i labbet, vad ska de lära sig?
  • Behövs någon form av rekvisita?
  • Ska data samlas in och i så fall vilken?

Tveka inte att höra av dig med frågor och funderingar! Vi ser fram emot att få samarbeta med dig. 

rcrlab@miun.se